SR Slovenija
Vukova stranica
                                
 

Grb ima na bijeloj podlozi, plavi trovrh (Triglav) i tri bijele valovite linije ispod. Sve okruženo snopovina pšenice i lipe, s crvenom vrpcom. Na vrhu crvena zvijezda petokraka.

 

Slovenska torbojnica potječe iz 19 vijeka.

 Na tu tradicionalnu Slovenačku trobojnicu u sredini je postvljena zvijezda petokraka obrubljena zutom trakom. 

 

Socijalistička Republika Slovenija se nalazi na krajnjem sjeverozapadnom dijelu SFRJ u podnožiju planinskog vjenca Alpi sa ukupnom površinom od 20 251 km2 gdje je nastanjeno 1 892 000 stanovnika od kojih je većina 90,5% Slovenaca, 3% Hrvati, 2% Srbi, 1% Muslimani 1,5% Jugosloveni i 2% ostalih.

Položaj SR Slovenije omogučava izlaz na Jadransko more, u planinske djelove Juliskih Alpi, sa najvišim vrhom Triglavom koji je na 2846 m nadmorske visine, kao i Karavanke i u plodne ravnice na granici sa SR Hrvatskom. Rijeka Sava izvire u SR Sloveniji a druga po velićini je rijeka Drava.Pored glavnog grada Ljubljane tu su i veliki industrijski centri Maribor, Celje, Novo mesto, Nova Gorica i Titovo Velenje.

Najpoznatije turističke atrakcije su Postojinska Jama u kojoj se nalazi entitet čovjećija ribica, Bledsko jezero sa neopisivom ljepotom i ljetovališta na Jadranskoj obali Portoroz, Piran, Izola i Kopar. U SR Sloveniji su razvijeni zimski sportovi a najveće uspjehe postizali su u skijaškim skokovima i u slalomu gdje je Bojan Križaj postao legenda našeg zimskog sporta. Takođe ulaže se puno i u druge grane sporta.

Od muzičkih grupa treba napomenuti grupe Septembar i Buldožer koje su dale posebnu sliku slovenačke rock scene.

 

Slike iz SR Slovenije

Slike glavnog grada