SR Makedonija
Vukova stranica
                                                       
 
 

Grb sačinjava vijenac od klasja žita, duhana i maka, povezan trakom s narodnim ornamentom. U središnjem prostoru nalaze se planine, rijeke, jezera i sunce; a gdje se spajaju klasovi u vrhu nalazi se crvena zvijezda petokraka . 

 

 

   

Zastava je crvena sa žuto obrubljenom petokrakom zvijedom u uglu.  

 Zastave Nacionalnih manjina

     

 

 

 

Socijalistička Republika Makedonija se nalazi na krajnjem južnom dijelu SFRJ sa ukupnom površinom od 25 713 km2 gdje je nastanjeno 1 910 000 stanovnika od kojih je večina 67% Makedonaca, 20% Albanaca, 4,5% Turaka, 4% Srba, 1,5% Jugosloveni i 3% ostalih.

SR Makedonija je pretežno planinska sa dolinama u tokovima rijeka od kojih je najveća Vardar koja protiće i kroz glavni grad Skoplje. Osim Skoplja imamo jos veće gradove Bitolj, Prilep, Ohrid, Tetovo, Kumanovo, Titov Veles i drugi.

Od prirodnih ljepota valja napomenuti jezera od kojih je največe Ohridsko jezero a imaju još i Prespansko i Dorjansko. Takođe je SR Makedonija bogata rudama. U dolini rijeke Vardara je razvijena i poljoprivreda i uzgoj duvana.

Turizam je Takođe razvijen i to naročito u oblasti oko Ohridskog jezera.

Glavni grad Skoplje je 1963. zadesio jak zemljotres koji je načinio ogromne ljudske žrtve i materijalne štete. Uz solidarnost cijele Jugoslavije obnovljen je i sad spada medu najljepše gradove u ovom podruciju Evrope.

Muzička scena je raznovrsna a od rock grupa je najpoznatija Leb i So.

Slike iz SR Makedonije

 

 

 

Slike glavnog grada