SR Hrvatska
Vukova stranica
                                                             

Grb sadrži štit šahiran crveno i srebrno koji izlazi iz valovitih plavih i srebrnih linija. Iza štita izlazeće sunce. Okružen vijencem od snopova pšenice, u podnožju isprepletenih oko srebrnog nakovnja, na vrhu crvena zvijezda peterokraka.

Hrvatska trobojnica potiče iz 1848. Poslije rata je na nju dodana u sredini crvena petokraka oivičena žutom trakom. 

 Zastave Nacionalnih manjina

   

Socijalistička Republika Hrvatska se nalazi u centralnom dijelu SFRJ okružujući svojom položajem sa sjevera, zapada i juga SR Bosnu i Hercegovinu. Na sjeveru se rijekom Dravom graniči sa Mađarskom a na jugu Jadranskim morem sa Italijom. Sa površinom od 56 538 km2 je druga republika po površini  i u njoj živi 4 600 000 stanovnika od kojih je večina 75% Hrvata, 12% Srba, 8% Jugoslovena i 5% ostalih.

Pored Zagreba koji je kao glavni grad administrativni centar imamo još važne centre Osjek, Sisak, Rijeku, Split, Dubrovnik a i manje gradove kao što su Pula, Slavonska Požega, Varaždin, Zadar, Vinkovci, Vukovar (u kojem je održan 2. kongres KPJ), Slavonski Brod i drugi. Pored industrije u SR Hrvatskoj je razvijen i turizam naročito u mjestima na jadranskoj obali. Svake godine u toku turističke sezone se održavaju mnoge kulturne i povjesne priredbe a najzanimljivija je u gradu Sinju održavanje Sinjske alke.  

Kroz SR Hrvatsku protiću rijeke Sava i Drava koje su pritoke Crnog Mora i u većem djelu su plovne. Konfiguracija terena je od ravnica u Slavoniji do planina u Gorskom Kotaru i uz jadransku obalu. Obala jadranskog mora je veoma ljepa sa mnoštvom otoka od kojih su Krk, Hvar i Brač najveći ali ima mnoštvo manjih. Samim tim je razvijen pomorski saobračaj i ribarstvo.

U Hrvatskoj je takođe značajno arheološko nalazište Krapinskog čovjeka kod Krapine u blizini Zagreba. Istorija Hrvatske je ispunjena stalnom borbom protiv osvajača od kojih je najpoznatija Seljačka Buna pod vodstvom Matije Gubca kojeg su zvjerski ubili poslije ugušenja bune. 

Oslobođenje od Austro-Ugarske okupatorske čizme dolazi poslije prvog svjetskog rata ali i tada se nastavlja borba za pravedniji život radnika pa su poznate mnogi štrajkovi i bune od kojih treba izdvojiti štrajk brodogradilišnih radnika u Labinu. Komunistička partija je bila dosta jaka tako da se u Zagrebu održava peta partiska konferencija 1940. koja je značajna za borbu naroda i narodnosti Jugoslavije protiv okupatora i domačih izdajnika.

U toku 2. sv. rata teritorija SR Hrvatske zajedno sa SR BiH je bila pod vlašću izdajničke Paveliceve NDH za čije vrijeme su načinjeni ogromni zlocini prema ne hrvatskom stanovništvu i pripadnicima i simpatizerima KPJ i NOB-a.

Slike glavnog grada

Sa oslobođenjem zemlje počinje i procvat SR Hrvatske i samim tim boljitak za sve njene građane. Ipak početkom 70-tih javljaju se pokušaji za otcepljenje SR Hrvatske i ukidanje prava drugih naroda. Te pokušaje je SKJ i vlada SFRJ uspjesno spriječila. Bratstvo i jedinstvo su bili spašeni.

Slike iz SR Hrvatske