SR BiH
Vukova stranica
        

  

  Grb je od dva ukrštena snopa pšenice između kojih se nalaze dva dimnjaka ispred zupčanika, sve okruženo vijencem s crvenom trakom. Iznad svega je zlatno obrubljena crvena zvijezda.

 

 

Zastava SR BiH je crvena sa malom zastavom SFRJ u uglu koja je oivičena žutim ramom. 

 

 

Socijalisticka republika Bosna i Hercegovina se nalazi u sredisnjem dijelu SFRJ i ima površinu od 51 129 km2 na kojoj je nastanjeno 4 125 000 stanovnika. Zastupljenost nacija je 39,5% Muslimana, 32% Srba, 18% Hrvata ,8% Jugoslovena i 2,5% ostalih nacija. Konfiguracija terena je brdovita sa pojedinim planinskim djelovima. Veće rijeke koje protiču kroz SR BiH su rijeka Bosna, Una, Vrbas, Sana, Neretva i na sjeveru na granici sa SR Hrvatskom rijeka Sava i sa SR Srbijom rijeka Drina. Od rijeka ponornica je najduža rijeka Trebišnica koja se pojavljuje kod Dubrovnika gdje se uljeva u Jadransko more.

Od novije istorije SR BiH važniji datumi su: 28. 06. 1914. godine kad je organizacija "Mlada Bosna" predvođena Gavrilom Principom izvršila atentat na Austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda. To je bio povod za početak prvog svjetskog rata poslije kojeg su pobjedom nad Austro-ugarskom i Njemačkom južnoslovenski narodi napokon došli do oslobođenja od tuđinske okupacije i do stvaranja zajedničke države koja se u prvo vrijeme zvala Kraljevina SHS da bi kasnije odlukom Srpskog kralja nazvana kraljevina Jugoslavija. 

U toku 2. svjetskog rata na teritoriji SR BiH su vođene odlučujuće bitke protiv nadmočnog osvajaća i njegovih domačih sluga tako da su ostale ovjekovječene uspomene na strahote i junački otpor naroda predvođenog partizanskim jedinicama NOV pod komandom druga Tita. Zauvjek ce se pamtiti bitke i strahote na Igmanu, Kozari, Neretvi, Sutjesci i Titovom Drvaru. Naši borci su pokazali toliki stepen patriotizma i junaštva da je nadmočni neprijatelj ostao bez snage protiv slabijeg protivnika. Na teritoriji SR BiH je i stvorena naša vojska. U malom selu Rudu je 21. decembra 1941. osnovana prva proleterska brigada koja je sastavljena od boraca iz svih krajeva Jugoslavije i od svih naroda i narodnosti. Prva akcija novoformirane brigade je bila 22. decembra i taj dan se slavi kao dan JNA.

29. 11. 1943. u Jajcu je održano II zasjedanje AVNOJ-a na kojem su udareni temelji nove države i taj datum je uzet za obilježavanje Dana Republike i upisan je u grb SFRJ. Prije tog zasjedanja je 25. 11. 1943. održano i zasjedanje ZAVNOBiH-a na kojem je konstituisana BiH kao samostalna federalna jedinica i taj datum se obilježava u SR BiH kao Dan Državnosti. Još je važan datum i 27. juli Dan Ustanka naroda i narodnosti BiH kada je 1941. godine počeo ustanak protiv okupatora i domačih izdajnika.

Slike glavnog grada

Po oslobođenju zemlje počinje i izgradnja a baš u SR BiH se ulaže najviše truda i znoja putem radnih akcija kao što su izgradnja pruga Šamac-Sarajevo ili Brčko-Banovići i izgradnja industrijskih giganata u Zenici i Tuzli. SR BiH se naglo industrijalizuje i uporedo sa razvojem industrije vrši se i školovanje i opismenjavanje stanovništva. Tako se otvaraju i fakulteti u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci i Mostaru. 

U SR BiH se odrzavaju i važna sportska nadmetanja kao što je 1974. bilo održavanje SPENSA i 1984. održavanje zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. 

Takođe je muzička scena u Sarajevu veoma bogata i održavaju se mnogi koncerti kako domaćih tako i stranih izvođača. Rock Grupe kao sto su Indexi i Bijelo Dugme ostavljaju bitan trag u muzičkoj sceni Sarajeva a mnoge mlade grupe im sepridružuju u 80-tim godinama.

Na kraju treba reći da zbog bogatstva različitih kultura na podrućiju SR BiH ona se sa pravom naziva Jugoslavija u malom.

Slike iz SR Bosne i Hercegovine