Legenda

Put u legendu

 

 

8. maj 1980

 

Borislav Horvat

 

Kakvo ime dati ovom majskom danu,

 

Upletenom u svježe cvijeće vijenaca

 

Zemlji koja zanemjelošću mjeri ranu

 

Pogrbljenih majki, radnika, djece?

 

 

Kako poreci zastavu na pola koplja,

 

Istinu, na vjetru, iz kablograma,

 

S' ekrana, prečnika narodnog bola?

 

O geografska karto, zajecala s nama!

 

 

Na tihim raskrsnicama saobraćajci

 

Ipak će morati smrt da propuste,

 

Ostavljajući kovčeg prekriven petokrakom,

 

Kao pobjedom počivke zlatouste.

 

 

Skamenjeni, slušamo tvoj pokoj, ratniče.

 

I kako se odazivaš zovu druge trube,

 

U smrti, kroz nevidljive krajolike,

 

Koji bi, kao i mi, da te poljube.

 

 

I već pretvoreni u jednu veliku suzu,

 

Vidimo: tvoj kovčeg klizi na lafetu

 

Fabričkim sirenama - knjigom žalosti,

 

Niz vječnost, po tužnom svetu.

 

 

Spavaj ispod slova tvog imena,

 

Godine rođenja i smrti, kad side,

 

Pod bijeli mermerni blok, kao sjena,

 

Dostojanstvom čovjeka pred burama.

 

 

I putuj kroz vrijeme s tvojim narodom,

 

a tebe, smrti, neka je vječno sramota!

 

Za nas, i mrtav, isti si komandante,

 

Kakav si bio za života!

Ovo je samo jedan od mnogih stihova koji su ostali kao pomen na taj dan kad se cijela Jugoslavija sa suzama u očima opraštala od svog Vrhovnog komandanta, svog Maršala i voljenog predsjednika. I nisu bili sami. U mnogim zemljama svijeta je održan dan žalosti i državnici skoro svih zemalja svijeta došli su u Beograd da odaju posljednju postu velikanu 20. vijeka.

 

I bilo je teško gledati bol koja se nadvila nad narodima Jugoslavije a da suze ne krenu iz oka, da se ne zapita čovjek: "Zašto?"

 

Ali odgovora nema, samo se čuje bolna tišina i kapi kiše kojom se i priroda opraštala od jednog čovjeka, od jedne legende. I bas ta tišina je inspirisala pjesnika Dragana Kolunđiju da napiše stihove:

 

Drugu Titu u tišini zastava

 

Dragan Kolunđija

 

Tišino velike žalosti.

 

Tišino Kumrovca,

 

Tišino Beograda,

 

Tišino Jugoslavije,

 

 

Velika tišino bola;

 

Da l' zato si danas

 

Tolika

 

 

Što ti najdivniji sin

 

Minu u tišinu zastava

 

Tvojih

 

I Partije;

 

 

Cvjetna tišino

 

U odlasku,

 

Povratku

 

I trajanju

 

Titovom.