H

BABIĆ Tome ILIJA

BABIĆ Đure MIKA

BABIĆ Trifuna PETAR

BABIĆ Sime RADOMIR

BABOVIĆ SPASENIJA - CANA.

BAČKOVIĆ Mitra ALEKSA

BAČE Mije MAKSIMILIJAN - MILIĆ

BADEL MARIJAN

BADOVINAC Gabrijela ILIJA

BAGAT Stipa VLADO

BAJOVIĆ Riste MILOŠ

BAJIĆ Vasilija ĐURO

BAJIĆ KRSTO

BAJIĆ Stevana SIMO

BAJIĆ B. SLOBODAN - PAJA

BAJIĆ Mila VLADO

BAJKOVIĆ Jovana FILIP

BAKARIĆ S. VLADIMIR

BAKIĆ MITAR

BAKIJA Selima MUSTAFA

BAKOČ Riste LJUBOMIR

BAKOVIĆ Franja RAJKA

BAKRAČ Igniatija ĐURO

BALETIĆ Lazara MARKO

BALORDA Đ. JANKO

BALORDA Dušana MLADEN

BALTIĆ Nikole MILUTIN

BANINA Tome ANTE

BARATIĆ Voje NEDELJKO - ŽARKI

BAROVIĆ Mijajla SIMO

BARUH Ilije IZIDOR

BASIĆ Đoke RADE

BATKO Valentina KARLO

BATRNEK Stjepana IGNJO -MALI

BEBLER Baltežarija ALEŠ - PRIMOŽ

BEKTEŠ Ahmeta MUHAREM

BELIĆ Jožeta MALČI

BELINIĆ Bartola MARKO

BELOVIĆ SAVO

BELJANSKI Marka JOVAN - LALA

BENČIĆ Franje DRAGOMIR

BENDERAC Jakše MANOJLO - MAJO

BENIĆ Marka MIJO

BENUSI Matea MATEO - CIO

BERNARD Jožeta JAKOB

BERUS Ivana ANKA

BESEDNJAK Jožeta ANGEL - DON

BEŠIREVIĆ Mustafe HAMID

BEŠLAGIĆ Agana RAFIK

BIBER Stjepana ANTUN - TEHEK

BIJELIĆ O. JOVO

BILIĆ Jovana BOŽO - MARJAN

BILOBRK Andrije ANTE

BILJANOVIĆ Mihajla VOJISLAV

BILJANOVSKI ZLATKO - MIHAJLO

BIRTA MOJICA -ZEC

BIŠKUP Marija PETAR - VENO

BIZJAK Janeza IVAN

BJELAJAC Mileta STANKO

BJELAKOVIĆ MIHAJLO

BJELETIĆ Stojana KRSTO -KRCUN

BJELICA Nikole NIKOLA -BREDA

BJELOGRLIĆ T. KOSTA

BLAGOJEVIĆ MILAN

BLAGOJEVIĆ Jovana VERA

BLAŽEK Antona EDO

BLAŽEVIĆ Juraja JAKOV

BLAŽIC Sime ANTUN

BLAŽINA Mata MATE

BLEJC Franca MATIJA -PLAMEN

BOBIĆ FLORIJAN

BOBIČIĆ Luke MILOŠ

BOBINEC Stjepana STJEPAN - ŠUMSKI

BOBNAR Jakova STANE

BOBOT Krste JOVAN

BODIROŽA Vukosava VID - VICUKA

BOGAVAC Vukašina DRAGOSLAV

BOGDANOVIĆ Jovana GEDEON - GECO

BOGDANOVIĆ Slavka VOJISLAV - SELJO

BOGOJEVSKI MITE

BOGUNOVIĆ Ilije UROŠ - ROCA

BOJOVIĆ Riste ALEKSA - BRKO

BOJOVIĆ Dimitrija DANILO

BOJOVIĆ DUŠAN

BOJOVIĆ Budimira RADOŠ

BOKAN Save NIKOLA

BOLDAN Ivana JOŽE - SILNI

BOLTA Stevana BOGDAN

BOLJEVIĆ Milica STEVO

BONDŽULIĆ MILORAD

BOROJEVIĆ Jovana PETAR

BORŠTNAR Josipa JOŽE

BOSANAC PERSA

BOSIĆ Laze PERO

BOSNIĆ Pere KOSTA

BOSNIĆ Jove RAJKO

BOŠNJAK Radovana JEFTO

BOŽANIĆ Jurja ANDRIJA

BOŽIĆ Srđana NIKOLA - JUG

BOŽINOVSKI Taška PETAR

BOŽOVIĆ Sime BOŽO

BOŽOVIĆ Jovana DRAGOLJUB -ŽUĆA

BOŽOVIĆ Pavla RADOMIR - RACO

BOŽOVIĆ I. RADOSLAV - RAŠKO

BOŽOVIĆ Nikole VLADO

BOŽOVIĆ Jovana VUKOSAV

BRAČIĆ Ivana MIRKO

BRAJNIK Hinka EDI - STEFAN

BRAJOVIĆ Vida PETAR

BRECELJ Antona dr MARJAN

BREŠAN Blaža LJUBO - FEDA

BREULJ Ivana TOMA

BRKIĆ Mahmuta HASAN

BRKIĆ Dana RADE

BRKIĆ Antona ZVONKO

BRKOVIĆ MILENKO - CRNI

BRKOVIĆ Krsta SAVO

BRGULJAN Matea MAŠO

BRODARIĆ JANKO

BRONZIĆ ŽIVKO

BROZ Franje JOSIP - TIT0

BRUK Franje LEO

BUBALO Đure NIKOLA

BUBANIĆ Nikole STJEPAN - ELEKTRIKA

BUBANJ Franje VIKTOR

BUBIĆ Gostimira DRAGAN

BUČ ADEM

BUDAK Karla DIVKO

BUHA Radeta BOŠKO

BUJIĆ IVICA

BUKILIĆ Živka VLADIMIR -POP MIĆO

BUKOVEC Franca FRANC - JEZOVNIK

BUKUMIROVIĆ Milića MIROSLAV - BUKUM

BULAT Petra RADE

BULATOVIĆ Nikole UROŠ

BURDŽOVIĆ RIFAT - TRŠO

BURIĆ Mirka SAVO

BURIĆ Jovana STANKO

BURSAĆ MARIJA

BUŠATLIJA MAHMUT-BUŠ

BUTORAC Karla ANKA