POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
CVETKOVIĆ Đure MARIJAN   Rođen 13-X-1920. u Sisku, Hrvatska.  Ekonomista. Član KPJ od 1938.  U NOB stupio 1941.  Poslije rata sekretar za industriju Saveznog izvršnog veća.  Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953.     Otac Marijana Cvetkovića bio je obalski radnik u Sisku. Marijan je odrastao medu radnicima i vrlo rano prišao naprednom omla­dinskom i radničkom pokretu. Još kao petnaestogodišnji srednjoškolac učestvovao je u nekim akcijama u gradu. Tu je, 1936, postao član SKOJ-a. Otada još aktivnije radi u Ujedinjenim radničkim sindikatima, u društvu akademičara «Ante Radić», naročito posle odlaska u Zagreb na Visoku ekonomsku-komercijalnu školu. Tu je bio primljen u Komunističku partiju 1938. godine. U godinama neposredno pred rat, Marijan je sekretar Mesnog komiteta, a zatim i sekretar Okružnog komiteta SKOJ-a u Sisku. Januara 1941. godine izabran je za člana Pokrajinskog komiteta Saveza komunističke omladine Jugoslavije za Hrvatsku. Zbog svoje političke aktivnosti bio je zatvoren i isključen iz svih škola u Jugoslaviji još 1937. godine. Policija ga je kasnije neprekidno progonila, a 1940. godine bio je ponovo zatvoren. Tako je Marijan Cvetković neposredno pred rat, iako još mlad, bio već zapažen skojevski i partiski rukovodilac u Sisku i u Hrvatskoj. Dolaskom okupatora u zemlju, on se kao član Okružnog komiteta KPH za Sisak svom snagom baca na pripreme za oružani ustanak. Na tome radu bio je uhapšen odmah po dolasku ustaša u Sisak, ali je ubrzo pušten. Odmah posle toga partijska organizacija u Sisku donosi odluku da Marijan ode u okolinu Siska i da pomogne formiranje prvog partizanskog odreda u Hrvatskoj. Ovaj partizanski odred počeo je odmah da vrši razne diverzantske akcije: minirao je železničku prugu Zagreb - Sisak, napadao žandarmerijske stanice itd. U svim tim akcijama Marijan je uvek bio medu najhrabrijim borcima. Uskoro je prešao u prvi partizanski odred na Baniji, u kome se takođe isticao hrabrošću. U Banijskom partizanskom odredu bio je izvesno vreme politički komesar jedne čete, a kasnije i zamenik komandanta odreda. Vršeći ove dužnosti istakao se u borbi na Kuljanima, Bosanskom Novom, Čuntiću i Bačugu. Po odluci partijskog rukovodstva Marijan Cvetković je u drugoj polovini 1942. godine prešao iz Banije na Moslavinu. Odmah po dolasku postavljen je za komandanta jednog samostalnog bataljona, koji je uskoro pre­rastao u odred. Taj odred je vodio uspješne borbe protiv neprijatelja na Čazmi, Ivanjskoj i Dubravi. Uspijeo je da odoli i dvjema jakim neprijateljskim ofanzivama, koje su imale za cilj da ga unište. Januara 1943. godine Marijan Cvetković je postavljen za političkog komesara Šesnaeste omladinske slavonske brigade, a polovinom iste godine za političkog komesara Dvanaeste divizije. Učestvovao je, zatim, u mnogim bitkama, naročito u napadima na Vočin, Garešnicu, Viroviticu, Sirač i u neprijateljskoj ofanzivi na Sjevernu Hrvatsku. Krajem 1943. godine Marijan Cvetković je postavljen za pomoćnika političkog ko­mesara Šestog korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Na toj dužnosti ostao je sve do februara 1944. godine, a onda je prešao na partijsko politički rad u pozadinu. Posle oslobođenja zemlje Marijan Cvetković je imao mnoge visoke državne i partiske funkcije. Bio je najpre načelnik OZNE za Zagreb, zatim pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, ministar rada i pretsednik Planske komisije u Vladi NR Hrvatske, kao i član Izvršnog vijeća Sabora NR Hrvatske. 1957. godine je bio sekretar za industriju Saveznog izvršnog vijeća i član Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske.