POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
CEROVIĆ Radivoja KOMNEN   Rođen 1916. u Tušini, Žabalj, Pljevlja, Crna Gora. Student. Član KPJ od 1937.  U NOB stupio 1941.  1957. je bio službenik u jednom Šumskom preduzeću u Titogradu. Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953.     Pre rata Cerović je živeo u Pljevljima; tu je učio gimnaziju. Posle završene velike mature upisao se na šumarski fakultet u Beogradu. Još u gimnaziji Cerović je prišao naprednoj omladini. Godine 1937. primljen je u članstvo Komunističke partije. U Plevljima je Cerović stvorio prvu partijsku ćeliju i neko vreme bio njen sekretar. Za vreme provale do koje je došlo 1939. godine Cerović je uhapšen i izveden pred Sud za zaštitu države. Po izlasku iz zatvora Cerović odlazi u Žabljak. Tu ga zatiče okupacija Jugoslavije.  Posle izvjesnog vre­mena ponovo dolazi u Pljevlje na dužnost sekretara Sreskog komiteta Partije. Posle prelaska jedinica za Bosnu ostaje u gerili i rukovodi partijskom organizacijom na teritoriji Pljevaljskog sreza. Godine 1943. Cerović je bio na dužnosti komesara Prvog bataljona Treće sandžačke brigade, a počet­kom 1944. godine, nekoliko meseci posle oslobođenja Pljevalja, postao je zamjenik političkog komesara Glavnog štaba za Sandžak. Poslije toga radio je u organima za zaštitu naroda i bio član Oblasnog komiteta Komu­nističke partije Jugoslavije za Sandžačku oblast. Cerović je posle oslobođenja zemlje imao razne odgovorne državne i partiske funkcije u Narodnoj Republici Crnoj Gori. Posle Trećeg plenuma CK SKJ, na kome je osuđena antipartijska djelatnost bivšeg člana Izvršnog komi­teta CK SKJ Milovana Đilasa, Cerović je podržavajući stavove Milovana Đilasa iznevjerio liniju Saveza ko­munista Jugoslavije i odvojio se od njega.  Ubrzo posle toga on je istupio iz Saveza komunista Jugoslavije. Radio je zatim kao službenik u raznim preduzećima u Crnoj Gori. 1957. godine je bio službenik u jednom šumskom preduzeću u Titogradu.