POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
CEROVIĆ Ćetka DRAGAN - CIGO Rođen 1919. u Nikšiću.  Crna Gora.  Student. Član KPJ od 1941.  U NOB stupio 1941.  Poginuo 1942. u Bosni. Za narodnog heroja Proglašen 10-VII-1953.     Srednju školu učio je u Nikšiću, a pravne nauke je studirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bio je jedan od najaktivnijih omladinaca kako u nikšićkom omla­dinskom pokret-u tako i u redovima napredne studentske omladine u Beogradu. lako još nije bio član KPJ, učestvovao je u akcijama studenata. Posle kapitulacije bivše jugoslovenske vojske vratio se u Nikšić. Radio je na pripremanju ustanka. Posle julskog ustanka Dragan Cerović ostaje u Nikšiću na ilegalnom radu kao skojevac. Sakuplja oružje, municiju i hranu za partizanske borce, organizuje sabotaže. Pored ostalih zadataka koje je uvek dobro izvršavao, Dragan Cerović je u jesen 1941. godine dobio za­datak da sa još jednim drugom likvidira izdajnika i špijuna Košćaka, koji je otjerao u smrt dosta rodoljuba. Dragan je i taj zadatak vešto izvršio; po danu, usred grada likvidirao je svirepog izdajnika. Posle toga Dragan Cerović je otišao na oslobođenu teritoriju i stupio u Nikšićku partizansku četu. Na svim borbama koje je Nikšićka četa vodila istakao se velikom hrabrošću i snalažIjivošću. Bio je uvek veseo i raspoložen, veoma omiljen kod svih boraca. Prilikom odstupanja za Bosnu bio je puškomitraljezac. Krajem jula 1942. godine ranjen je na Zabrađu. Pošto je jedinica vodila neprekidno borbe nije bilo mogućnosti da mu se ukaže pomoć. Ali on je i dalje ostao vedar, pevao je i hrabrio borce. Ni posle dolaska u Bosnu nije bilo moguće da mu se spase život; umro je.