POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BUTORAC Karla ANKA   Rođena 27-VIII-1905. u Donjem Pazarištu, Gospić, Hrvatska. Radnica.  Član KPJ od 1927.  U NOB stupila 1941. Ubijena 22-I-1942. u Kostajnici. Za narodnog heroja proglašena 14-XII-1949.     Kao mlada devojka čuvala je stada na ličkim ispašama, a zatim napustila selo, došla u Zagreb i zaposlila se u fabrici rublja. Od 1925. godine je član sindikata. Radeći u sindikatu Anka je naučila da čita i piše i zatim počela da učestvuje u akcijama naprednih radnika. Na početku svog revolucionarnog rada upoznala se sa Blagojem Parovićem, kasnije članom CK KPJ, koji je poginuo pod Madridom kao pukovnik Internacionalne brigade.  Iz njihovog braka ostala je kći koja je sada u Kijevu (SSSR). Bila je neprekidno proganjana i više puta hapšena za vreme nenarodnog režima stare Jugoslavije. Najpre 1929. godine, kada je bila osuđena na jednu godinu robije. Posle toga je otišla u SSSR, Tamo je pohađala četiri godine Komunistički univerzitet i vratila se u zemlju 1936. godine. Odmah je ponovo uhapšena. Dve godine kasnije, prilikom pokušaja ilegalnog odlaska u Španiju, ponovo je pala policiji u ruke. Na konferenciji Komunističke partije Hrvatske 1940. godine izabrana je za člana CK KP Hrvatske. Nekoliko meseci kasnije opet je uhapšena i internirana u Lepoglavu, gde je dočekala okupaciju. Ustaše su je selile iz logora u logor dok najzad nije uspela 26. decembra 1941. godine da pobegne iz logora „Danica“ u Koprivnici i da se prebaci u Zagreb. U Zagrebu je boravila dvadesetak dana, dok nije uspostavljena veza za prebacivanje u partizane. Na putu za Banijski odred njena grupa ilegalaca iz Zagreba naišla je na ustašku zasedu kod sela Veliko Krčevo. U nastaloj borbi Anka je bila ranjena i zarobljena. Ustaše su je odvele u Kostajnicu, gde je podvrgnuta ispitivanju i mučenju. „Možete me ubiti, ustaški gadovi, ali s vama neću ni da razgovaram“.  To je sve što su ustaše od nje čule. Nisu joj ni ime saznali. Tri dana posle zarobljavanja Anka je mučenjem umorena.