POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BUŠATLIJA MAHMUT - BUŠ   Rođen 1914 u Bugojnu, Jajce, Bosna i Hercegovina. Student.  Član KPJ pre rata.  U NOB stupio 1941.  Poginuo oktobra 1941.  kod Gornje Tuzle. Za narodnog heroja proglašen 26-VII-1945.   Borbenu i buntovnu prirodu stekao je Mahmut Bušatlija u svojoj porodici. Gimnaziju je učio u Bihaću, Trebinju, Mo­staru i Banjaluci. Već u šestom razredu on se druži sa komunistima i sagrađujući aktivno na širenju naprednih ideja i shvatanja u školi, naročito u rodnom kraju za vreme letnjeg raspusta. Još veću političku aktivnost razvio je Mahmut kao student prava na Beogradskom univerzitetu. Zahvaljujući toj aktivnosti i ličnim osobi­nama, postao je vrlo omiljen i popularan medu naprednom studentskom omladinom u Beogradu. Od 1936. godine do početka rata nije gotovo bilo političke akcije beogradskih studenta u kojoj Mahmut Bušatlija nije učestvovao. I u masovnim političkim demonstracijama znao je da se uhvati u koštac sa žandarima na beogradskim ulicama. Kada su Ijotičevski fašisti napali napredije studente na Tehničkom fakultetu, Mahmut je sa nekoliko drugova kroz podrum prodro u zgradu i rasterao izdajnike. Zbog takve aktivnosti više puta je bio progonjen i hapšen. U to vreme bio je primljen u članstvo Komunističke partije Jugoslavije. U godinama neposredno pred rat, Bušatlija je jedan od rukovodilaca naprednih bosansko-hercegovačkih studenata i omladine. Posebno se u to vreme isticao radom u kulturnom društvu bosanskih studenata „Petar Kočić“.  Bio je zajedno sa još nekim tadašnjim komunistima sastavljač poznatog političkog proglasa narodu Bosne i Hercegovine pred izbore 1938. godine. Svakog leta odlazio je Mahmut u Bosnu. Radio je na okupljanju radničke omladine oko pro­grama Komunističke partije Jugoslavije u Bugojnu i Jajcu, Travniku i Banjaluci. Kod Bugojna je sredi­nom 1940. godine organizovao i jedan partiski kurs. Na sastancima i konferencijama isticao se kao dobar govornik, brzo je osvajao sve svoje slušaoce. Uoči samog rata Mahmut Bušatlija je došao u Sarajevo i sa istaknutim sarajevskim komunistima počeo aktivno da radi na organizovanju naprednih snaga i na pripremama za događaje koji su bili na pomolu. U maju 1941. godine on je član partijskog vojnog rukovodstva za Bosnu i Hercegovinu. Požrtvovano radi na organizaciji ustanka. Putuje ilegalno po Bosni i Hercegovini prerušen u sitnog trgovca sa fesom na glavi. Odlazi u Mostar, u Banjaluku, u Tuzlu.  U svim tim mestima okuplja komuniste i ostale rodoljube, vatreno i oduševljeno im govori o Narodnooslobodilačkoj borbi, svrstava ih u ustaničke redove. Gde god bi došao fašisti i domaći izdajnici brzo bi osetili njegovo prisustvo. Ali on je uvek uspevao da im vešto umakne. U oktobru 1941. godine, sa grupom skojevaca iz Tuzle pošao je u partizanski odred na Majevici. U određeno vreme trebalo je za grupu da dođu partizanski kuriri. Ali kada se kuriri nisu pojavili, Mahmut je sam poveo grupu. Bila je tamna noć. izgubili su pravac. U zoru su naišli na kuću jednog izdajnika, kod Gornje Tuzle, koji je o njihovom prisustvu odmah obavestio ustaše. Mahmut je sa svojim skojevcima prihvatio neravnopravnu borbu protiv izdajnika. U toj borbi je bio teško ranjen i uhvaćen. Jedna bomba koju je bacio na ustaše kad mu je nestalo municije, udarila je u granu iznad njega, pala mu pred noge i eksplodirala. Odneli su ga ranjenog u Tuzlu i podvrgli strahovitom mučenju.  Ali neustrašivi borac nije ni reć progovorio, niti jauknuo. Do poslednjeg daha života ostao je veran Komunističkoj partiji, svom narodu i slobodi.