POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BURDŽOVIĆ RIFAT - TRŠO   Rođen 1915 u Bijelom Polju, Ivangrad, (Berane).  Crna Gora. Student prava. Član KPJ od 1935.  U NOB stupio 1941. Poginuo septembra 1942 u Trnovu, kod Mrkonjić Grada. Za narodnog heroja proglašen 25-IX-1944.     Osnovnu školu je završio u svom mestu a veliku medresu (srednja muslimanska religiozna škola) u Skoplju. Prava je studirao u Beogradu. Bio je jedan od najpopularnijih i najomiljenijih studentskih rukovodilaca, sjajan govornik i odličan organizator demonstracija i štrajkova. Naročito se istakao u poznatim velikim demonstracijama 14. decembra 1939 godine, kada je bio ranjen, a takođe i u manifestacijama na dan 27. marta 1941. godine. Komunista je postao u svojoj dvadesetoj godini. Dve godine kasnije izabran je za člana partijskog ruko­vodstva Beogradskog univerziteta. Pred rat, 1940. i 1941. godine, bio je i član Mesnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije za Beograd. Učestvovao je i rukovodio u mnogim akcijama napredne omladine i radnika. Posle kapitulacije vratio se u Sandžak i postao sekretar Oblasnog komiteta Komunističke partije za Sandžačku oblast. Učestvovao je u pripremama ustanka kao jedan od glavnih organizatora u Sandžaku. Naročito se zalagao za stvaranje jakih partiskih organizacija i razvijanje bratstva i jedinstva između pravoslavnog i muslimanskog stanovništva Sandžaka kao i na stvaranju prvih oružanih partizanskih grupa. Kada je formirana Treća sandžačka brigada, postao je zamenik političkog komesara u njoj. U svim borbama u kojima je posle toga učestvovao, ispoljavao je veliku ličnu hrabrost. Zajedno sa narodnim herojima Vladimirom Kneževićem Volodom, komandantom Treće sandžačke brigade i komandantom bataljona te brigade Tomašom Žižićeni, Rifata su uhvatili četnici na spavanju u selu Trnovu, kod Mrkonjić Grada, i svu trojicu ubili. Neke škole posle oslobođenja dobile su Rifatovo ime.