POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BULAT Petra RADE (podaci iz 1957. g.)   Rođen 28-VIII-1920 u Vrgin Mostu. Karlovac, Hrvatska. Student. Član KPJ od jula 1939. U NOB stupio 1941. Danas: generalmajor JNA. Za narodnog heroja proglašen 24- VII-1953.    Još u ranoj mladosti Bulat je pristupio naprednom omladin­skom pokretu i neumorno radio među omladinom. Zbog svoje aktivnosti primljen je u redove Saveza komunističke omladine u svojoj 17 godini. Rukovodio je skojevskim organizacijama u gimnaziji u Sisku, Gradiški i Zagrebu. Zbog toga je stalno bio proganjan i udaljavan iz škole. Kao student Tehničkog fakulteta u Zagrebu učestvovao je u organizovanju partiske i skojevske orga­nizacije na fakultetu i postao aktivan borac protiv uticaja frankovaca medu studentima. I u svom kraju Bulat je radio na stvaranju prvih partiskih organizacija po selima. Odmah posle kapitulacije stare Jugoslavije odlazi u Vrgin Most i po direktivama radi na pripremama za ustanak. Postao je član Sreskog komiteta Partije u Vrgin Mostu.  Neprekidno je bio na terenu, obilazio partiske organizacije i radio na stvaranju partizanskih jedinica. Učestvovao je i u prvim napadima na usta­ška uporišta. On stvara i prve narodnooslobodilačke odbore, organizacije žena i omladine. Obilazeći sela i partizanske odrede, nekoliko puta se sukobio sa neprijateljem. Sa jednim drugom napao je grupu Italijana iz Vrgin Mosta i rasterao je. U februaru 1942. godine odlazi u Glavni štab Hrvatske, koji ga po raznim zadacima šalje u pojedine krajeve i partizanske odrede. Maja 1942 godine, Bulat postaje komandant Bataljona „Bude Borjan“ u Sevenoj Dalmaciji i vodi niz uspešnih akcija protiv ustaša i Italijana. Njegov bataljon je napao Italijane u Dolcu. Tom prilikom ubijeno je oko 40 neprijateljskih vojnika a 50 je zarobljeno. Zaplenjena su i tri bacača, četiri mitraljeza i više pušaka. Oktobra 1942. godine Bulat je naimenovan za komandanta Trinaeste proleterske brigade „Rade Končar“, sa kojom je učestvovao u borbama na Zumberku kod Zagreba i Karlovca. Bulat je u mnogim okršajima davao primer svojim drugovima kako se treba boriti. Posebno se istakao u borbi protiv ustaša u Novom Selu i protiv Italijana i belogardejaca u Suhoru. Bulatu pripadaju posebne zasluge za uspešnu borbu prilikom drugog oslobođenja Krašića.  Tada su uništene tri ustaške vojne sa preko 900 vojnika. Maja 1943. Bulat odlazi u Moslavinu kao načelnik Štaba Druge operativne zone sa zadatkom da izvrši reorganizaciju partizanskih odreda. I tada je došla do izražaja njegova hrabrost.  Junački se poneo prilikom prelaska Save u borbi protiv ustaša i Nemaca; tu je zarobljeno oko 40 neprijateljskih vojnika. Početkom 1944. godine bio je postavljen za komandanta Zapadne grupe odreda Desetog korpusa. Kao komandant odlazi u Zagorje gde pod vrlo teškim uslovima, gotovo svakodnevno, vodi borbu protiv neprijatelja. Njegovo ime se brzo pročulo u čitavom Zagorju, jer su njegovi lični podvizi i pobede imali velikog odjeka. U leto 1944. godine Bulat postaje komandant Trideset druge divizije. Tada je divizija vodila teške borbe na Kalniku, Bilogori i u Podravini, u kojima se Bulat posebno istakao uništavajući čerkeske i ustaške snage, od kojih je oteo topove koje su oni zaplenili na Istočnom frontu.