POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BUKUMIROVIĆ Milića MIROSLAV - BUKUM   Rođen 4-VI-1914 u Šetonji, Požarevac.  Srbija. Pravnik. Član KPJ od pre rata. U NOB stupio 1941. Poginuo 1942. u Beogradu. Za narodnog heroja proglašen 7-VII-1953.   Potiče iz učiteljske porodice. Još kao učenik gimnazije u Valjevu bio je veoma dobar i napredan omladinac. Studirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Aktivno je učestvovao u studentskim udruženjima i u demonstracijama i akcijama studentske omladine. Kao student putuje na izložbu u Pariz i uspostavlja vezu sa ilegalnim štamparijama, koje po njegovom povratku u zemlju šalju preko njega u Jugoslaviju razne knjige i časopise.  Njegov rad zapaža policija i počinje da ga progoni. Kapitulacija ga zatiče u bivšoj jugoslovenskoj vojsci. Posle aprilskog sloma ostaje u Beogradu radeći ilegalno. Bio je član komiteta Partije u petom kvartu. Rukovodio je jednom grupom koja je sakupljala ilegalni materijal, oružje, sanitetski materijal, hranu, odeću i obuću za Kosmajski partizanski odred. Istakao se u napadu na Crveni Breg, gde je zaplenjena izvesna količina municije i preko Lipovačke Šume prebačena u odred. Hrabro se poneo kada su agenti Specijalne policije pokušali da ga uhapse u Trnskoj ulici, u kojoj je naišao na njihovu zasedu. Poveo je borbu sa agentima i uspeo da im pobegne. Posle toga, u maju 1942. go­dine, pokušao je, pod tuđim imenom, da se preko Vrnjačke Banje i Raške prebaci u Sandžak. Međutim, u jednom selu kod Raške bio je prepoznat i uhapšen. Odatle je sproveden u Beograd, u Upravu grada, ali kada je izveden na saslušanje, uspeo je da razbije prozor i da skoči u dvorište. Ostao je na mestu mrtav.