POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BUJIĆ IVICA   Rođen 1913. u Slavonskoj Požegi, Sisak. Hrvatska. Radnik. Član KPJ od 1936. U NOB stupio 1941. Poginuo 28-VIII-1942. u Gojlu. Za narodnog heroja proglašen 20-XII-1951.     Kad je počeo ustanak, postao je zamenik političkog komesara Banijske čete. Isticao se hrabrošću u mnogim borbama. U junu 1942. godine, prilikom napada na neprijateljsko uporište Kamensko u Slavoniji, Ivica je medu prvim upao u uporište. Tada je bio ranjen u ruku.  Dva meseca kasnije sa svojom četom susreo se sa ustašama koje su pošle da pljačkaju i pale srpsko selo Pasikovce. Susret je bio iznenadan, pred samim selom u koje su bili pošli i partizani. Ivica se brzo snašao, razvio svoju četu i izvršio juriš na zbunjenog neprijatelja, koji je na mestu sukoba ostavio pedeset mrtvih. U toj borbi Ivica je sam ubio pet neprijateljskih vojnika. Krajem avgusta 1942. godine Bujić je učestvovao u napadu na izvore nafte u Gojlu.  Napad su izvršili partizani Slavonije i Banije. Glavni zadatak je bio likvidacija uporišta i paljenje izvora nafte. Oba zadatka obavljena su sa uspehom. Preostala je bila samo jedna kuća iz koje su Nemci i dalje pružali otpor. To je ometalo izvlačenje plena, pa je Ivica odlučio da sam bombom likvidira neprijatelja u toj kući.  Puzeći neprimetno se prebacio do stepenica. U trenutku kada se podigao da baci bombu, u odsjaju velike vatre sa zapaljenih izvora nafte, jedan Nemac ga je primetio i kroz prozor iz puške opalio pravo grudi Ivice. Drugi Nemac je na njega sasuo čitav mitraljeski rafal. Ivičino telo izgorelo je u plamenu koji se naglo širio i koji je sprečio partizane da izvuku svog poginulog druga.