POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BUDAK Karla DIVKO   Rođen 24-II-1897. u Karlobagu, Gospić. Hrvatska. Privatni nameštenik.  Član KPJ od 1921. Streljan 14- VII-1941. Za narodnog heroja proglašen 24- III-1953.     Gimnaziju je učio na Sušaku a trgovačku školu u Ljubljani. Neposredno posle Prvog svetskog rata pristupio je revolucionar­nom pokretu (godine 1921. postao je član Komunističke partije) i u toku prvih parlamentarnih izbora razvio živu političku delatnost. Od 1927. do 1932. godine radio je u ilegalnom pokretu u Lici i Primorju. Posle toga je otišao u Zagreb. Isticao se u sindikalnom pokretu, naročito u Savezu privatnih nameštenika i u Savezu bankarskih činovnika. Godine 1934. postao je član Mesnog komiteta Partije u Zagrebu.  Na toj dužnosti ostaje do provale do koje je došlo 1935. godine; tada prelazi u ilegalnost. Iduće godine po speci­jalnom zadatku otišao je van zemlje. Radio je u Pragu i Parizu na pružanju pomoći borbi španskog naroda. U zemlju se vratio 1939. godine i odmah bio uhapšen. Posle nekoliko meseci istražnog zatvora pušten je na slobodu. U Zagrebu je ponovo nastavio sa partijskim radom. Uoči rata, aprila 1941. godine, uhapšen je sa grupom komunista (31. marta 1941.) i oteran u logor Kerestinac. Tamo je bio organizator akcije za oslo­bođenje komunista iz logora. U razoružanju i likvidaciji stražara ispoljio je veliku hrabrost i snalažljivost. Nažalost, nije dugo bio slobodan, brzo je uhvaćen sa drugim odbeglim zatvorenicima. Streljan je u vreme kada je tek trebalo da počne prava borba za koju je toliko dugo pripremao i sebe i druge. Ceo svoj život posvetio je revolucionarnom radu boreći se tokom dvadeset godina teškog režima stare Jugoslavije za bolji život radničke klase, za slobodu i osnovna prava radnog naroda Jugoslavije.