POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BUBIĆ Gostimira DRAGAN   Rođen 1911. u Stružcu, Kutina, Hrvatska. Radnik. Član KPJ od avgusta 1941. U NOB stupio 1941. Poginuo 24-IX-1941. kod rudnika Maslovara. Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953.     Odrastao je u Maslovarama kod Kotor Varoši, gde mu je otac bio rudar. Po završenoj osnovnoj školi otišao je na molerski zanat, ali je kasnije prekinuo zanat i zaposlio se u elektrani rudnika Maslo­vare. Roditelji su mu imali devetoro dece, a male i nedovoljne prihode. Posle odsluženja vojnog roka nastavio je da radi u rudničkoj elektrani sve do 1939. godine, kada je optužen zbog toga što su kod njega nađeni propagandni leci. Tada još nije bio komunista, već samo simpatizer KPJ. Iz Maslovara je otišao u Zenicu i zaposlio se u željezari. Međutim, čim su u sresko načelstvo stigli podaci o njemu, bio je pritvoren nekoliko dana i, naravno, ponovo otpušten sa posla. Novo zaposlenje našao je kao ložač u rudniku Kopaonik. Tu je radio do marta 1941. godine, kad se dobrovoljno javio u bivšu jugoslovensku vojsku da bi učestvovao u odbrani zemlje. Rat ga je zatekao u pešadiskoj jedinici na bugarskoj granici. Bio je zarobljen, ali je uspeo da pobegne. U Doboju su ga Nemci uhvatili i odveli u logor u Tesliću. Odatle je posle 15 dana pobegao i došao u Maslo­vare. Tu se skrivao od ustaških vlasti i u avgustu 1941. godine otišao u partizane. Sa jednom manjom grupom formirao je Borjansku četu, koja je za kratko vreme narasla na 120 boraca.  Kao komandir te čete preduzeo je više akcija u prvim ustaničkim danima, kada se najviše napadalo na žandarmerijske stanice, ustaške postaje, mostove i pruge. Preduzeo je uspešne napade na Skender Vakuf, Šiprage, Klupe, Pribinić i Ladevac. Poginuo je septembra 1941. godine u prvom napadu na rudnik Maslovare. U toj akciji Dragan je sa još jednim drugom imao zadatak da bombama iznenadi neprijatelja. U tome je i uspeo, ali njegov drug Brano Šinik bio je ranjen. Dragan ga je izneo, sklonio i vratio se da nastavi borbu. U međuvremenu ustaše su dobile pojačanje i partizani su se morali povući. Dragan nije hteo da njegov drug padne neprijateljima u ruke i vratio se za njega. U momentu kada je došao do Branka ustaše su ga primetile i otvorile mitraljesku vatru. Pao je smrtno pogođen kraj ranjenog druga, koga su ustaše zarobile i odmah bez milosti ubile.