POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BUBANIĆ Nikole STJEPAN - ELEKTRIKA   Rođen 25-XI-1913 u Ivanecu, Varaždin, Hrvatska. Radnik. Član KPJ od proleća 1941.  U NOB stupio 1941. Poginuo početkom 1943. u Zagrebu. Za narodnog heroja proglašen 24-VII- 1953.     Radničkom pokretu prišao je prilično mlad. Od 1937. do leta 1942. godine radio je u velepekari u Zagrebu i kao kondukter na tramvaju. Bio je aktivan u URS-ovim sindikatima.  Uoči napada na Jugoslaviju primljen je u Komunističku partiju Jugoslavije. Posle okupacije zemlje, aprila 1941. godine, bio je član Rejonskog komiteta Partije Petog rejona u Zagrebu. Tu je radio na stvaranju udarnih grupa, naročito među zagrebačkim tramvajskim radnicima. Kasnije je postao sekretar toga komiteta, a zatim i član Mesnog komiteta Komu­nističke partije u Zagrebu. Stjepan je rukovodio partizanskom tehnikom u gradu, koja je često bila presudna za život mnogih istaknutih rukovodilaca. U tom poslu ispoljio je mnogo smisla i sposobnosti. Učestvovao je u više akcija zagrebačkih udarnih grupa, naročito na sećenju telefonskih i drugih veza u centru grada, kod Velesajma i na Tratinskoj cesti. Po specijalnim zadacima višeg partijskog rukovodstva putovao je u razna mesta Hrvatske odnoseći i donoseći važne materijale i poruke. U svom ilegalnom stanu na Ljubljanci Stjepan je 1942. godine bio opkoljen od nekoliko ustaških agenata. Sa bombom i pištoljem uspeo je da se probije. U tom sukobu ubio je dvojicu i ranio trojicu ustaških agenata. Sutradan je opet imao okršaj sa agentima u kome je ranjen, ali se ponovo spasio. Početkom 1943. godine Stjepan je zajedno sa sekretarom Mesnog komiteta Partije u Zagrebu Mećavom, bio iznenada napadnut od ustaša. Posle borbe koja je trajala nekoliko časova obojica su hrabro poginuli.