POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BUBALO Đure NIKOLA     Rođen 20-XI-1921. u Arapovom Dolu, Titova Korenica, Hrvatska. Rudar.  Član KPJ od 1942.  U NOB stupio1941. Poginuo u proleće 1943. u Bradini. Za narodnog heroja proglašen 20-XII-1951.     Posle osnovne škole, koju je pohađao u Ličkom Petrovu, dvanaest kilometara udaljenom od njegove kuće, bavio se zemljo­radnjom. Porodica mu je bila vrlo siromašna. Morao je da služi kod imućnijih seljaka. Kada je 1937 godine u selo došao njegov stric iz Kosovske Mitrovice, Nikola je napustio svoga gazdu i sa stricem otišao u Kosovsku Mitrovicu. Tajno se zaposlio u rudniku Trepča kao rudar i ostao sve do 1941. godine. Neposredno posle izbijanja ustanka Nikola je septembra meseca otišao u Raški partizanski odred. Posle povlačenja partizanskih snaga za Bosnu i formiranja Prve proleterske brigade bio je mitraljezac Rudarske čete u Kraljevačkom bataljonu. Ubrzo je postao zamenik političkog komesara Rudarske čete i na toj dužnosti ostao sve do svoje pogibije. Nikola je bio neustrašiv borac, poznat u celoj Prvoj proleterskoj. Svoj mitraljez pronjeo je sam kroz sve borbe i marševe od Srbije do Bosne. Nije ga nikome predavao sve do pogibije.  Posebno se istakao u borbi na Praći, januara 1942, i na Bosanskom Grahovu, u jesen 1942. godine. Poginuo je u Četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi u Bradini, na pruzi Mostar - Sarajevo. U borbi sa neprijateljem bio je smrtno ranjen u grudi. Drugovi iz njegove čete sahranili su ga u selu Trešnjevici, kod Bradine.