POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BRODARIČ JANKO   Rođen I-X-1922 u Rosalnicama, Črnomelji, Slovenija. Radnik. Član KPJ.  U NOB stupio 1941. Poginuo 1943. na Kordunu. Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953.   Iz siromašne seljačke porodice (otac, majka i još šestoro braće i sestara sa tri hektara zemlje) Anton Brodarič je otišao na kovački zanat, a zatim 1941. godine aktivno je počeo da sarađuje i da učestvuje u organizacijama Narodnooslobodilačkog pokreta. Već u aprilu 1942. godine italijanski fašisti opkolili su njegovu kuću nastojeći da ga uhvate i zatvore. On im je umakao i došao u Prvu goransku partizansku četu. Maja meseca iste godine stupio je u Belokrajinsku četu. U borbama koje je četa vodila, naročito na Starom Trgu u Kolpi, pokazao je vanrednu hrabrost napadajući na neprijateljske bunkere kao bombaš. U toj borbi neprijateljsko uporište bilo je osvojeno, ali je Janko bio teško ranjen. Partizani su se u međuvremenu povukli. On je ostao na bojištu, sačekao da padne noć i sklonio se u nekakav jarak u kome je u nesvestici ostao dva dana. Tu su ga našli meštani onesvešćenog, prepoznali u njemu hrabrog partizana, sklonili ga i omogućili mu da ode do partizanske bolnice. Uskoro je ostao bez noge. U toku četvrte ofanzive nalazio se sa teškim ranjenicima u raznim skloništima. Jednom prilikom misleći da su italijanski fašisti otkrili sklonište, pokušao je da izvrši samoubistvo da ne bi živ pao neprijatelju u ruke. Kada se malo oporavio tražio je da odmah ode u odred. Međutim, morao je sa ostalim partizanskim ranjenicima da se skloni na oslobođenu teritoriju Hrvatske. Na tom teškom putu, četa koja je pratila ranjenike sukobila se sa ustašama. Iako teški invalid, on je već do tada nekoliko puta tražio da ide u borbu. Nisu mu dozvolili. Sada, u kritičnom trenutku, kada je pao mitraljezac prateće čete, Janko se dočepao njegovog mitraljeza i počeo da tuče neprijatelja iz neposredne blizine. Tako su dobrim delom i njegovom zaslugom ranjenici spašeni i povučeni na oslobođenu teritoriju. Pao je negde na Kordunu 1943. godine. Dolazi u red najhrabrijih boraca iz svoga kraja.