POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BRKIĆ Antona ZVONKO (podaci iz 1957. g .)  Rođen 1912  u Gornjoj Vrbi, Slavonski Brod, Hrvatska. Geometar.  Član KPJ ad 1935.  U NOB stupio 1941. Danas:organizacioni sekretar CK SK Hrvatske. Za narodnog heroja proglašen 29-XI-1953.     Odrastao je u službeničkoj porodici u Gornjoj Vrbi, ne­daleko od Slavonskog Broda.  Osnovnu školu i šest razreda gimna­zije završio je u Slavonskom Brodu (1931 godine).  Tada je napustio gimnaziju i upisao se u srednju tehničku školu, na geometarski otsek u Beogradu. Po završetku škole vratio se u Slavonsku Požegu i posle kratkog vremena zaposlio se u geodetskoj poslovnici nekog Milutina Jordanića. Još u srednjoj školi u Slavonskom Brodu, a naročito u Beogradu, Zvonko Brkić je veoma mnogo čitao marksističku literaturu. Tako je i došao u dodir sa naprednim radničkim pokretom. Ubrzo je počeo sve više da se druži sa komunistima i da učestvuje u političkim akcijama. U Slavonskoj Požegi bio je zapažen po svojoj aktivnosti i borbi u redovima revolucionarnog radničkog pokreta. Tu je i bio primljen u Komunističku partiju 1935 godine. Nešto kasnije, izabran je za člana Sreskog komiteta Partije u Slavonskoj Požegi. Kao član Komunističke partije Zvonko Brkić još aktivnije politički radi. Njegov rad je brzo pao u oči policiskoj centrali za Hrvatsku u Zagrebu. Već u januaru 1936 godine, on je uhapšen i uskoro zatim izveden pred Sud za zaštitu države u Beogradu. Bio je osuđen na godinu dana zatvora. Tu godinu proveo je u kaznionama u Sremskoj Mitrovici i Mariboru. Po izlasku iz zatvora pozvan je u vojsku. Po dolasku iz vojske, Brkić je nastavio političku aktivnost. Živeo je neko vreme u Pleternici radeći kao geometar. Godine 1939, on ponovo dolazi u Požegu i ostaje sve do jeseni 1940 godine. Tada ga policija opet otkriva i on, da bi izbegao ponovno hapšenje i robiju, odlazi prvo u Zagreb, a zatim u Daruvar živeći i radeći ilegalno do narodnog ustanka, jula 1941 godine. Rasulo bivše Jugoslavije i okupacija zemlje zatekli su Zvonka Brkića u Daruvaru na ilegalnom partiskom poslu. Ali, Daruvar je malo mesto i ustašama je mesec dana posle dolaska na vlast uspelo da uđu u trag partiskoj organizaciji. Ustaše su pronašle i pokušale da uhapse Zvonka Brkića, ali on im je umakao, prešao u Osijek, pa u Slavonski Brod i najzad u Grubišno Polje. Tu se povezuje sa Pavlom Gregorićem, jednim od organizatora ustanka u Slavoniji. Avgusta 1941 godine, Brkić je zvanično geometar u Grubišnom Polju. Ustvari on svoje odlaske na teren koristi za širenje Narodnooslobodilačkog pokreta i ustanka.  Kasnije on širi delokrug svog rada i na Garešnicu i Daruvar. Učestvuje u osnivanju prvih partizanskih grupa i odreda u tim krajevima i postaje jedan od najistaknutijih političkih radnika u ovom delu Slavonije. Krajem 1941 i početkom 1942 godine, bio je sekretar Sreskog komiteta Partije u Daruvaru, a zatim član Okružnog komiteta Partije za Bjelovar i Viroviticu, član biroa Oblasnog komiteta Komunističke partije Hrvatske za Slavoniju, a od decembra 1944 do juna 1945 godine politički sekretar toga Komiteta. U toku Narodnooslobodilačke borbe i Revolucije jedan od najistaknutijih prvoboraca Slavonije, Zvonko Brkić je posle oslobođenja zemlje jedan od najaktivnijih boraca socijalističke izgradnje u Hrvatskoj. Od 1945 godine stalno je biran za narodnog poslanika. U Narodnoj skupštini FNRJ bio je član Odbora za narodnu vlast. Bio je zatim ministar u Vladi NR Hrvatske, a potom član Izvršnog veća Sabora Hrvatske. Član je CK SKJ, organizacioni sekretar CK SK Hrvatske i sekretar Glavnog odbora SSRNH.