POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BRGULJAN Matea MAŠO   Rođen 26-VII-1911 u Škaljarima, Kotor, Crna Gora. Zemljoradnik.  Član KPJ od 1935.  U NOB stupio 1941. Poginuo 25-VIII-1942 no Kupresu. Za narodnog heroja proglašen 13-VII-1953.   Siromašni seljačić iz Škaljara nije imao mogućnosti da pođe i uči gimnaziju.  Čuvao je stoku, radio kao napoličar ali je i mnogo čitao - najpre narodne pesme, a zatim Tolstoja, Turgenjeva, Čehova, Dosto­jevskog, Getea, Šilera, Gorkog.  Idući za stokom koju je čuvao na padinama Vrmca i Lovčena, Mašo Brguljan je nosio pun ranac knjiga iz kojih je učio i čitao - Marksa, Engelsa i Lenjina i druge napredne knjige. Godine 1933 primljen je u SKOJ.  Sa komunistima stvara i radi u naprednom kružoku «Tolstoj». Želeo je da ode u SSSR. Sa jednim drugom pripremao se za odlazak. Godine 1935. dobio je i pasoš za Čehoslovačku. Ali, posle nekoliko dana policija za to saznaje i oduzima mu putne isprave. Neostvarenu želju, Mašo pokušava da ostvari bekstvom. Sa svojim drugom upao je noću u jednu barku muljanskih ribara u nameri da se ukrca na italijanski brod u Kotorskoj luci i da se njime prebaci do Trsta, a odatle za Austriju, Čhoslovačku i Sovjetski i Savez. Mornari sa patrolnog čamca kraljevske jugoslovenske mornarice primetili su begunce i signalizirali uzbunu. Tako je i u toj nameri bio ometen. U svim akcijama, političkim i sindikalnim, koje je u to vreme organizovala Komunistička partija, Mašo je aktivno učestvovao. Od 1936. do 1941. godine zatvaran je svake godine i na kraju je interniran u logor u Smederevskoj Palanci. Godine 1941. bio je sekretar partiske čelije u Škaljarima. Učestvovao je u organizovanju ustanka 1941. godine. Zapravo, Mašo je formirao Kotorsku četu sa tri voda od po 25 boraca koji ga biraju za komandira. U svim akcijama isticao se hrabrošću, borbenošću i disciplinom. U martu 1942 godine, u borbi protiv mnogo nadmoćnijih italijanskih snaga, Mašo je ranjen. Tada je na Paštrovnici samo sa 24 partizana dočekao nekoliko hiljada italijanskih fašista. Upomoć im je pristiglo još tridesetak partizana. Mašo zadivljuje tada junaštvom. Teško je ranjen u kuk leve noge.  Tada je palo sedam partizana, ali je na drugoj strani ostalo stotinu neprijateljskih leševa. Nešto kasnije, krenuo je sa jedinicama u Bosnu. Stupio je u četvrtu proletersku brigadu.  U poznatoj borbi za Kupres poginuo, avgusta 1942 godine.