POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BRAČIĆ Ivana MIRKO   Rođen 16-III-1915. u Trstu. Oficir. Član KPJ od 1941. U NOB stupio 1941. Poginuo I-V-1943. kod Kočevja. Za narodnog heroja proglašen 5-VII-1951.    Kao oficir bivše jugoslovenske vojske pridružio se Narodnooslo­bodilačkom pokretu već prvih dana ustanka. Postao je komandir partizanske čete koja je delovala na sektoru Ročna Gora - Mokerc. Pod njgovom komandom četa je već u prvim danima postigla značajne borbene uspehe, naročito u napadu na skladište municije u Bezuljku, koje je zatim bilo uništeno, u smelom jurišu na jednu italijansku jedinicu, u januaru 1942 godine, koja je skoro potpuno uništena. Istakao se i u drugim borbama koje je vodio sa svojom četom. Februara 1942 godine Mirko Bračić je bio zamenik komandanta Bataljona „Ljubo Šercer“ a zatim komandant Notranjskog partizanskog odreda. U maju 1942 godine on je postavljen za komandanta Treće grupe odreda, koja je vodila veoma uspešne borbe protiv neprijatelja na sektoru Barje - Pijava - Gorica, zatim kod Ribnice. Mirko se posebno istakao u borbama koje su vodene kod Sodralice i na Mačkovcu. Posle reorganizacije partizanskih snaga, Bračić je postavljen za komandanta Leškog odreda, koji je imao zadatak da razvije Narodnooslobodilački pokret u Slovenačkom Primorju. Taj odred vodio je veoma uspešne borbe u zajednici sa hrvatskim partizanima u Gorskom Kotaru. Oktobra 1942 godine Mirko prelazi bivšu jugoslovensko-italijansku granicu sa 90 boraca i odlazi u Slovenačko Primorje da u tom kraju organizuje jedinice Narodnooslobodilačke vojske. Zahvaljujući njegovom radu, već u februaru 1943 godine formirani su Severni i Južni primorski odred. Tada je osnovana i Alpinska partizanska zona, a Mirko je postavljen za njenog komandanta. Posle kapitulacije Italije postavljen je za komandanta novoformirane Osamnaeste divizije, koja je pod njegovom komandom vodila uspešne borbe kod Sotočeva protiv bele garde i u Ribnici, gde je razoružan italijanski garnizon, zatim na Turjaku, u Notranjskoj itd. Za vreme nove nemačke ofanzive naročito se istakao u borbama u Notranjskoj u Kočevju, a zatim i u Gorskom Kotaru. Posle ofanzive njegova divizija dobija zadatak da likvidira belogardejska uporišta u Grahovu i u Kočevju. U tim borbama junački je pao prilikom jednog juriša preko mosta na bateriju nemačke artiljerije. Imao je tada čin potpukovnika Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije.