POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BOŽOVIĆ Jovana VUKOSAV   Rođen 23-XII-1916 u selu Velje Brdo, Crna Gora. Službenik. Član KPJ od 1937. U NOB stupio 1941. Poginuo 1943. Za narodnog heroja proglašen-27-XI-1953.  Potiče iz siromašne seljačke porodice. Još kao učenik srednje Škole prišao je naprednom omladinskom pokretu. Zbog odanosti radničkom pokretu Partija mu ubrzo poverava veoma odgovorne zadatke. Bio je sekretar ćelije i član Mesnog komiteta KPJ u Veljem Brdu. U prvim oružanim borbama na Veljem Brdu ističe se hrabrošću. Postaje zamenik političkog komesara Piperskog partizanskog bataljona i u svim borbama služi za primer borcima i rukovodiocima.  Kada je počelo povlačenje partizanskih jedinica u Bosnu, Vukosav Božović je ušao u sastav Pete crnogorske brigade, u kojoj je postavljen za zamenika političkog komesara čete. U brigadi je bio poznat kao jedan od najhrabrijih i najcenjenijih boraca. Ali, u Bosni ne ostaje dugo. Po odluci Partije vrača se u Crnu Goru zajedno sa narodnim herojem Blažom Jovanovićem.  Na tom teškom putu probijanja kroz neprijateljsku teritoriju i zasede neprekidno se nalazio u prethodnici, na čelu kolone. U Cmoj Gori bio je član Okružnog komiteta KPJ za Podgorički okrug, a potom zamenik političkog komesara Zetskog odreda. Posle povratka partizanskih jedinica iz Bosne, ponovo se priključuje odredu i učestvuje u borbama na terenu Bjelopavlića, Pipera i Bioča.  Pao je jurišajući u jednom napadu na četnike.