POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BOŽOVIĆ Jovana DRAGOLJUB - ŽUĆA    Rođen 6-XI-1922 u selu Borač, Kragujevac, Srbija. Radnik.  Član KPJ od 1941. U NOB stupio 1941. Poginuo 15-III-1943 kod Konjica. Za narodnog heroja proglašen 20-XII-1951.    Pristupio je vrlo rano radničkom pokretu. lsključen je iz gimnazije u Kragujevcu zbog svog naprednog stava. Posle iskijučenja iz gimnazije učio je farbarski zanat. Juna 1941 godine Žuću je uhapsila kragujevačka policija. Na inter­venciju nekih uticajnijih građana bio je pušten. Kada je u Srbiji počeo ustanak, Žuća je među prvima stupio u Kragujevački odred.  Učestvovao je u oslobođenju Gornjeg Milanovca i posebno se istakao u borbi kod Bijelog Polja, gde je kao bombaš sa uspehom napadao nemačke tenkove. Po zadatku je odlazio i u okupirani Kragujevac. Iz grada je uspeo da izvede agenta koji ga je najviše mučio dok je bio u zatvoru i predao ga bataljonskom sudu u selu Ljuljacima, nedaleko od Kragujevca. Sa glavninom partizanskih snaga Žuća se povukao u Bosnu. Kad je formirana Prva proleterska brigada, on je rasporeden u bombaško odeljenje Treće čete Trećeg bataljona.  Jedan je od najpoznatijih bombaša i boraca Prve proleterske brigade. U borbama na Limu upadao je u neprijateljske bunkere i palio ih flašama benzina i iz njih isterivao neprijatelja. Na Đurđevu je u gušanju i u borbi prsa u prsa ubio nekoliko četnika. Od novembra 1942 godine bio je zamenik komandira čete. Istakao se i u bitkama za Grahovo, Ključ i Jajce, kao i u mnogim drugim akcijama u Bosni. Poginuo je u Cetvrtoj ofanzivi u borbi sa četnicima u selu Glavatičevu, izmedu Konjica i Kalinovika, u jurišu na neprijatelja u utvrdenoj zgradi. Posle oslobodenja zemlje njegovi posmrtni ostaci su preneti u Kragujevac i zajedno sa ostalim prvoborcima ovog kraja sahranjeni u centru grada.