POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BOSNIĆ Pere KOSTA   Rođen 1922 a Vrtoču, Drvar, Bihać, Bosna i Hercegovina. Bravarski radnik. Član SKOJ-A od početka 1941.  U NOB stupio 1941. Poginuo 2-VIII-1944 u blizini Ključa. Za narodnog heroja proglašen 20-XII-1951.   Potiče iz radničke porodice. Završio je bravarski zanat u preduzeću «Šipad» u Drvaru i do Drugog svetskog rata radio kao bravar. Još kao šegrt bio je organizovan u URS-ovim sindikatima. Bio je veoma aktivan u radu sa omladinom. Godine 1939 svi šegrti u domu A bili su pohapšeni zbog toga što su pevali revolucionarne pesme. Kostu je policija zadržala u zatvoru više od četrdeset dana. Kada je počeo narodni ustanak, on neumorno radi na organizovanju omladine u SKOJ.  Bio je rukovodilac skojevskog aktiva u svom selu.  Radeći sa omladinom postao je uzoran omladinski rukovodilac Kosta je pripadao onoj omladini drvarskog kraja i Krajine koja je uvek bila verna Narodnooslobodilačkom pokretu. Drvar je bio prvi grad koji su partizani u Bosni osloboditi (krajem jula 1941 godine). Kada su posle dva meseca Italijani upali u Drvar, u slobodarskom gradu ostala je da se vije proleterska zastava, koju su Krajišnici podigli na najviši fabrički dimnjak polomivši klinove za penjanje, tako da okupator do nje nije mogao da dođe. U Drvaru Bosnić je svojom oštroumnošću izbio u prve redove. Zajedno sa mnogim svojim drugovima i drugaricama Kosta je pripadao plejadi mladih drvarskih komunista - skojevaca, mladića i devojaka koji su, svrstani u radne bataljone, pod veoma teškim uslovima sakupljali hranu parti­zanima, a u borbenim redovima partizanskih jedinica smelo jurišali na neprijateljske bunkere. Godine 1943 Kosta je postao član Pokrajinskog komiteta Saveza komunističke omladine Jugoslavije za Bosnu i Hercegovinu, a pre toga bio je član Okružnog komiteta SKOJ-A u Drvaru. Izvesno vreme Kosta je bio član političkog otseka Šeste krajiške brigade. Avgusta 1944 godine, zajedno sa Bracom Nemetom, članom Pokrajinskog komiteta Saveza komunističke omladine Jugoslavije, pošao je motociklom na zbor u Sanicu. U blizini Ključa obojica su poginuli od mitraljeske vatre iz aviona.