POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BOSNIĆ Jove RAJKO   Rođen 1920 a Zaglavici, Glamoč. Bosna i Hercegovina. Poljoprivredi tehničar. Član KPJ od početka 1941.  U NOB stupio 1941. Poginuo aprila 1942 u Jošavcima kod Banjaluke. Za narodnog heroja Proglašen 24-VII-1953.    Bio je jedan od onih Ijudi koji su medu prvima u Drvarskom srezu uzeli pušku u ruke i pošli protiv okupatora i njihovih ustaških slugu. U svom kraju i ranije je bio poznat kao istaknut politički radnik.  Završio je Srednju poljoprivrednu školu u Banjaluci.  Iz škole je donosio razne brošure, letke i drugu naprednu literaturu rasturajući je naročito u selima Crvljivica, Prekaja i Zaglavica. Tako je započeo svoju političku delatnost uoči rata, 1941 godine. Avgusta 1941 godine partizanske jedinice držale su položaj prema Bosanskom Petrovcu, Ključu i Bihaću. Neprijatelj koji je bio daleko nadmoćniji, nastupao je i partizani su počeli da se povlače.  Rajko Bosnić je u tom odlučnom času poveo svoju jedinicu na juriš, povratio moral borcima i neprijateljski napad je bio odbijen, a jedna domobranska mitraljeska jedinica zarobljena. Istakao se u borbama na Srnetici, Bravsku i Mliništu, kada su ustaše i domobrani po svaku cenu nastojali da se probiju u oslobođeni Drvar. Krajem 1941 godine Rajko je postavljen za sekretara Okružnog komiteta SKOJ - a u Drvaru. On ima velike zasluge za organizovanje omladine Bosanske Krajine i za njeno masovno učešće u narodnom ustanku. Radio je neumorno. Formirao je Drugu Četu Drvarskog bataljona i Prekajsku četu Bataljona «Budućnost».  Te dve čete su bile medu najboljim partizanskim jedinicama u to vreme u čitavom drvarskom kraju. Početkom 1942 godine otišao je na teren Četvrtog krajiškog odreda i radio kao sekretar Okružnog komiteta Partije. Vršeći ovu dužnost Bosnić je naišao u selu Jošavici kod Banjaluke na jaku četničku zasedu. Bio je uhvaćen i ubijen zajedno sa narodnim herojem dr Mladenom Stojanovićem. Koliko je bio omiljen i popularan u narodu Bosanske Krajine svjedoči i činjenica da je prva omladinska ra­dna brigada na oslobođenoj teritoriji u okolini Ključa, koja je formirana ujesen 1942 godine, dobila njegovo ime.