POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BOLJEVIĆ Milica STEVO      Rođen 1918 u Stijeni, Crna Gora. Student.  Član KPJ od 1936.  U NOB stupio 1941. Poginuo 1943. Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953. Odrastao je u siromašnoj seljačkoj porodici. Završio je trgovačku akademiju u Podgorici, a Visoku komercijalnu školu učio je u Zagrebu sve do napada Nemacke na Jugoslaviju, aprila 1941 godine. Odmah posle okupacije zemlje vraća se u rodni kraj. Tu je bio jedan od prvih organizatora narodnog ustanka. Još na početku priprema za ustanak, ističe se kao dobar politički radnik i vojni rukovodilac.  U avgustu postaje politički komesar čete Prvog bataljona Pete crnogorske proleterske brigade. Krajem 1942 godine postavljen je za političkog komesara bataljona i na toj dužnosti je pao u poznatoj borbi na Sutjesci. Istakao se u svim borbama koje je njegova jedinica vodila sa neprijateljem, a naročito u Trećoj neprijateljskoj ofanzivi. Jednom prilikom bio je opkoljen od četnika jedan bataljon Pete crnogorske brigade. Borci su bili primorani da se povlače jedino skakanjem u duboki kanjon Trebesine. Od tih skokova gotovo svi su bili kontuzovani.  Ali, komesar Boljević ostao je, u tom najtežem trenutku, priseban, odvažan i neustrašiv.  Nikada nije gubio nadu u pobedu, hrabrio je borce i pomagao im da podnose teškoće.  Tako je, zahvaljujući uglavnom njemu, jedinica uspela da se izvuče iz obruča. Istakao se takođe u mnogobrojnim jurišima na Nemce u Petoj neprijateljskoj ofanzivi. Tada mu je bataljon bio razbijen, a on se sa grupom boraca junački probijao kroz neprijateljske položaje. Na svakom koraku vrebala je zaseda. Ali, hrabri partizan prihvatao je svaku borbu, neumorno tukao neprijatelja i probijao se dalje, sve dok u jednom sukobu nije pao smrtno pogođen. Dva brata Steva Boljevića pala su u Narodnooslobodilačkoj borbi, a oca su mu streljali okupatori.