POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BOKAN Save NIKOLA Rođen 1918 u Vrtoču, Bihać. Bosna i Hercegovina. Zanatski radnik. Član KPJ od marta 1942. U NOB stupio 1941. Poginuo septembra 1944 u Banjaluci. Za narodnog heroja Proglašen 5-VII-1951. Posle osnovne škole izučio je zanat i do Drugog svetskog rata radio kao zanatski radnik. U političkom životu nije bio zapažen. Stupio je u Narodnooslobodilački pokret prvih dana ustanka. Kao hrabar borac i veoma odan borbi svoga naroda primljen je oktobra 1941 godine u Savez komunističke omladine Jugoslavije. Istakao se već u prvim borbama protiv neprijatelja, naročito na Bravskom Vagancu, 1941 godine, kada su neprijateljske snage pošle iz Ključa opsednutom Bosanskom Ostrovcu. Istakao se i u borbi na Starom Majdanu, decembra 194 1, zatim kod Sanskog Mosta u Zdenom Dolu, u borbi kod Petrovca, u rušenju vozova izmedu Prijedora i Sanice i u mnogim drugim borbama protiv neprijatelja. Naročitu hrabrost pokazao je u borbi proleterskog bataljona „Zdravko Čelar“ kod Banjaluke 1943 i 1944 godine i u drugim borbama na tome terenu Bosne. Da bi se olakšala situacija u Istočnoj Bosni, Vrhovni štab je doneo odluku da se izvrši iznenadni napad na Banjaluku u kojoj se nalazio štab Petnaestog nemačkog armiskog korpusa sa pet hiljada vojnika. Bitka za Banjaluku trajala je tri dana i tri noći. Krajišnici, medu kojima je bio i Bokan, bili su osvojili dve trećine grada, zarobili i ubili oko 1700 nemačkih vojnika i oficira. Tom prilikom uništeno je devet nemačkih tenkova. U gradu je spaljen zloglasni zatvor „Crna kuća“. Tek kad su Nemci dobili pojačanje od jednog pešadiskog puka, koji je bio ojačan sa dvadeset tenkova, uspeli su da oslobode opkoljeni nemački garnizon. To je bila jedna od velikih pobeda bosanskih partizana. Jedinice Narodnooslobodilačke vojske uspele su da iz osvojenog dela grada izvuku veliku količinu raznovrsnog materijala. Tada je mnogo Banjalučana stupilo u brigade. U drugom napadu na Banjaluku, septembra 1944 godine, Nikola Bokan je herojski poginuo u trenutku kada je za vreme oštre borbe skočio na neprijateljski tenk u nameri da ga uništi.