POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BOJOVIĆ Riste ALEKSA - BRKO Rođen 1906 u Kasindolu, Iliđa, Sarajevo. Bosna i Hercegovina. Zemljoradnik. Član KPJ od 1940. U NOB stupio 1941. Od zadobijenih rana umro 1943 na putu između Vlašića i Prozora. Za narodnog heroja proglašen 20-XII-1951. Još pre rata istakao se u borbama protiv ondašnjeg režima. Odmah posle kapitulacije zemlje obilazio je sela na podiručju Trebevića, tragao za oružjem i savetovao seljacima da ga čuvaju za ustanak. Premerio je mostove na reci Železnici u Kijevu, llovicama i Vojkovićima i ispitao mogučnost njihovog rušenja kada to bude bilo potrebno. Bio je jedan od organizatora ustanka u svom kraju. Među prvim postavljen je za komandanta Trebevićkog bataljona. Istakao se u borbi za osvajanje planinskog doma na Jahorini, zarobio je nekoliko domobrana, a četiri oružnika ubio. Pošto je razoružao domobrane pokazao im je da mu je bila ostala samo manevarska municija. Tom prilikom Aleksa je zaplenio dva puškomitraljeza, dva sanduka bombi, nekoliko sanduka municije i druge voiničke opreme. Bio je veoma hrabar i snalažljiv. U borbi na Klancu, kod Kijeva, Aleksa je, sa nekoliko drugova, prihvatio borbu sa 150 ustaša i naterao ih u bekstvo. U drugoj borbi na Klancu uspeo je da razbije ustašku kolonu koja je brojala 450 Ijudi; tom prilikom zarobio je oko 100 neprijateljskih vojnika i došao do bogatog plena: preko 100 pušaka, 63 konja, 15 sanduka municije i dr. U borbi protiv Italijana, kada je čitav dan štitio povlačenje opkoljene bolnice iz Trnova, bio je ranjen. I u borbi kod Zepča Aleksa je napravio veliki podvig. Iz Bosanskog Broda neprijateljski oklopni voz uleteo je u stanicu Zepče i otvorio vatru. Aleksa koji se nalazio u blizini, prekinuo je borbu za grad i jurišao na voz. Skočio je i uhvatio rukom mitraijesku cev iz koje je šiktala vatra. Videvši to ostali borci su počeli da slede svoga komandanta, hvatali su za zažarene cevi i na taj način primorali neprijatelja da se preda. Voz je bio zarobljen, a ubrzo zatim predao se i garnizon u gradu. U maršu Desete hercegovačke brigade sa planine Vlašić prema Prozoru, Aleksa je umro na nosilima, posle bolovanja od neizlečivih rana koje je zadobio u borbama.