POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BOJOVIĆ DUŠAN Rođen 1914. u selu Kuti,Nikšić, Crna Gora Student. Član KPJ od 1940. U NOB stupio 1940. Poginuo 1943 na Sutjesci. Za narodnog heroja proglašen 20-XII-1951. U rodnoj Kuti je završio osnovnu školu apotom gimnaziju je nastavio u Nikšiću i Titogradu. Za radnički pokret se zainteresovao još kao srednjoškolac tako da je zbog učešća u akcijama omladine bio istjeran iz nikšićke gimnazije.1953 se upisuje na beogradski Pravni fakultet na kojem od prvog dana aktivno učestvuje u akcijama naprednih studenata. Biva više puta hapšen zbog učešća u demonstracijama. U zatvoru je uvijek bio nepokolebiv i odlučan. Aprilski rat ga zatiče na frontu. Poslije kapitulacije Kraljevine Jugoslavije odlazi u rodni kraj gdje po direktivi partije započinje pripreme za ustanak.Prvih dana ustanka postaje politički komesar čete sa kojom je učestvovao u svim bitkama u sastavu Nikšićkog partizanskog odreda. Kasnije sa odredom prelazi u Hercegovinu kod Gacka. Februara 1942 godine, kada su četnici i Italijani, zahvaljujući izdaji četničkog komandanta Baja Stanišića, probili front od Danilovgrada prema Nikgi6u, Dušan je bio jedan od onih rukovodilaca koji su radili na sređivanju snaga partizanske i dobrovoljačke vojske. Istakao se na Štavnju kod Lijeve Rijeke (Kolašin), kada je sa svojom četom napadao bunkere. Tom prilikom teže je ranjen u grudi i nogu. Međutim, iako ranjen, i dalje se borio i potsticao drugove da istraju u borbi. Štab Pete crnogorske brigade poverio mu je, pored ostalog, da rukovodi bolnicom u najtežim danima posle odlaska brigade sa Vrhovnim štabom Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije za Bosnu. Njegov smisao za organizaciju i rad bolnice došao je do punog izražaja, naročito prilikom teškog ali herojskog proboja Pete crnogorske brigade i Hercegovačkog odreda iz neprijateljskog obruča, a takođe i prilikom iznenadnog napada Nemaca na brigade i bolnicu u selu Zabrđu. Na njegov uporan zahtev, iako je bio težak invalid, prešao je u operativnu jedinicu za komandanta bataIjona, a krajem 1942 godine odlazi kao politički radnik u novoformirani Zijametski bataljon. U Četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi istakao se sa komandantom Savom Kovačevićem u jurišu na neprijateljske tenkove kod Ostrošca. U proboju na Sutjesci Dušan je u jurišu herojski poginuo pored slavnog komandanta Save Kovačevića.