POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BOJOVIĆ Dimitrija DANILO   Rođen 1909 u selu Kuti, Nikšić, Crna Gora. Pravnik. Član KPJ od pre rata. U NOB stupio 1941. Poginuo marta 1943 u Konjskom, Nikšić. Za narodnog heroja proglašen 11-VII-1945. Potiče iz seljačke porodice. Gimnaziju je pohađao u Nikšiću i Danilovgradu, a zatim se upisao na Pravni fakultet u Beogradu. Pripadao je naprednoj studentskoj omladini. Istakao se kao veoma dobar organizator i hrabar omladinac. Učestvovao je u mnogim štrajkovima i demonstracijama studentske omladine Univerziteta u Beogradu. Zbog toga je često bio hapšen i proganjan od policije. Jog pre rata bio je član Komunističke partije. Posle kapitulacije stare Jugoslavije, kao član Okružnog komiteta Komunističke partije za Nikšićki okrug radi u svom rodnom kraju na pripremama za oružani ustanak protiv okupatora. Od prvog dana ustanka učestvuje u mnogim borbama koje su vodile partizanske jedinice u Crnoj Gori. Bio je veoma borben i hrabar. Herojski je poginuo 1943 godine, u selu Konjsko u Nikšićkom srezu, probijajući se kroz četnički obruč.