POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BOBNAR Jakova STANE (podaci iz 1957. g) Rođen 15-XI-1902 u Vevču, Ljubljana, Slovenija. Metalski radnik. Član KPJ od Pre rata. U NOB stutpio 1941. Danas: narodni poslanik Narodne skupštine Slovenije. Za narodnog heroja Proglašen 4-IX-1953. Još pre rata pripadao je revolucionarnom radničkom pokretu. Zajedno sa mnogim Jugoslovenima učestvovao je kao borac u ratu u Španiji. U borbama u Španiji teško je ranjen; ostao je invalid. Za Narodnooslobodilački pokret počeo je da radi još od prvih dana italijanske okupacije Slovenije. Zbog toga je već juna 1941 godine bio uhapšen, osuđen i zatvoren u Italiji. Tek po kapitulaciji Italije, u jesen 1943 godine, pobegao je iz zatvora sa ostrva Stremitova u Južnoj Italiji. Istovremeno, Bobnar je kao politički rukovodilac u zatvoru organizovao bekstvo još 250 zatvorenika. Brodom su se prebacili u Bari. Italijani su ponovo pokušali da ih uhapse. Ali, oslobođeni zatvorenici su se oružjem oduprli i posle toga uspeli da uhvate vezu sa saveznicima. Bobnar je posle toga u Karbonaru intenzivno radio na stvaranju prekomorskih brigada. Kao politički komesar Treće prekomorske brigade bio je u blizini Sušaka teže ranjen. Posle oslobođenja zemlje zauzimao je važne položaje u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Završio je Vojno-političku školu u Beogradu. Posle demobilizacije obavljao je razne civilne dužnosti. Sada je narodni poslanik Narodne skupštine Slovenije. Ima čin potpukovnika Jugoslovenske narodne armije u rezervi.