POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BLEJC Franca MATIJA - PLAMEN Rođen 24-11-1914 u Mengešu, Liubljana, Slovenija. Krojač. Član KPJ od 1941. U NOB stupio 1941. Poginuo 24-XII-1942 u Savinjskoj Dolini. Za narodnog heroja proglašen 22-VII-1953. Jedan je od prvih organizatora Narodnoosloboditačkog pokreta u Gorenjskoj. Početkom juna 1941 stupio je u Radoveljsku četu. Sudelovao je u prvim akcijama na području Kamničkog sreza. Istakao u akcijama rušenja mostova koje je sa svojom četom izvršavao. Takođe ucestvuje u borbama na Moravškom, u Palovčima i kod Sv. Mohorja. Krajem 1941 godine njegova četa je priključena „Cankarjevom bataljonu“ u Poljanskoj Dolini. Ucestvujuci u mnogim borbama u Gorenjskoj Matija setiče a naročito januara 1942 u velikoj trodnevnoj borbi u Dražgožama, gdje pokazuje izvanredne vojničke sposobnosti. Stvara od svoje čete bataljon od 120 ljudi, sa kojim je juna 1942 godine razbija neprijateljsku stanicu na Črnivcu i Stahovci, takođe nanosi neprijatelju velike gubitke na Velikoj Planini i u Tuhinjskoj Dolini, organizira niz uspešnih zaseda i izvršava mnogo sabotaža. Tokom tih akcija bataljon se povećava na 280 boraca i stiče ugled jedne od najboljih borbenih partizanskih jedinica u tim krajevima. Maja 1942 godine, napada na Savinjsku Dolinu i Šmartno. Sukobljava se sa Nemcima koji su bili opkolili njegov bataljon. Matija biva teže ranjen. lpak, nije napustio svoj bataljon. Novembra 1942 godine Matija je postavljen za komandanta Kokruškoga partizanskog odreda. Međutim gine prije stizanja naredbe kojom je bio naimenovan za komandanta Gorenjske grupe odreda.