POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BLAŽEVIĆ Juraja JAKOV (podaci iz 1957. g .) Rođen 24-XII-1912 u Bužimu, Gospić, Hrvatska. Pravnik. Član KPJ od 1928. U NOB stupio 1941. Danas: pretsednik Izvršnog veća Sabora NR Hrvatske. Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953. Revolucionarnom radničkom pokretu pristupio je u Višim razredima gimnazije u Gospiću. Bio je primljen za člana Komunističke partije u sedamnaestoj godini. Po završenoj gimnaziji upisao se na Pravni fakultet u Zagrebu i još aktivnije počeo da se bavi političkim radom ističući se u gotovo svim akcijama zagrebačke partiske organizacije. Zbog političke delatnosti Jakov Blazević je bio prvi put zatvoren 1932 godine i izveden pred Zagrebački sudbeni sto, a zatim pred Sud za zaštitu drzave u Beogradu, ali je uskoro pušten na slobodu. Nastavio je svoj politički rad, ali je ubrzo otišao na otsluženje vojnog roka. Po povratku iz vojske, u jesen 1934 godine, Jakov Blazević ponovo dolazi u Zagreb. Pokrajinski komitet Komunističke partije Jugoslavije za Hrvatsku poverava mu rukovođenje partiskom tehnikom. U Zagrebu je ostao godinu dana, a zatim odlazi u Liku sa zadatkom da ojača postojeće i da osniva nove organizacije Komunističe partije i da radi na okupljanju naroda oko njenog programa. Svršeni pravink (diplomirao na Pravnom faktiltetu u Zagrebu 1936), Jakov Blažević se u Lici potpuno posvećuje političkom partiskom radu. Formirao je grupu od najnaprednijih Ijudi i komunista i sa njom razvio veoma široku političku aktivnost. Sarađujući sa Radom Končarom, Markom Oreškovićem i drugim istaknutim komunistima Hrvatske, formirao je niz partiskih organizacija po srezovima Like. Polovinom 1940 godine bila je održana Prva okružna konferencija Komunističke partije Hrvatske za Liku, na kojoj je biran Okružni komitet. Za sekretara komiteta izabran je Jakov Blažević. Ceneći velike uspehe koje je za nekoliko godina upornog i predanog političkog rada postigao u Lici na gajenju revolucionarnih ideja i shvatanja, na širenju i jačanju partiskih organizacija, partiska konferencija KP Hrvatske, održana ujesen 1940 godine, izabralaje Jakova Blaževića za člana CK KPH, a nešto kasnije, na Petoj zemaljskoj konferenciji KPJ, izabran je i za člana Centrainog komiteta Komunističke partije Jugoslavije. U godinama pred Drugi svetski rat Jakov Blažević je jedan od istaknutijih organizatora i osnivača radničkog pokreta u Lici, a za vreme Narodnoostobodilačkog rata - jedan od najpoznatijih rukovodilaca i organizatora ustanka, partizanskih jediiiica i narodne vlasti u Hrvatskoj, posebno u Lici. Odmah po okupaciji zemlje on se povukao u ilegalnost i svom snagom se bacio na pripremanje ustanka. Osnovao je prvi partizanski odred u Lici „Velebit“, koji je kasnije u mnogim borbama naneo teške udarce italijanskom okupatoru i njegovim ustaškim slugama. Poziv na ustanak koji je Komunistička partija uputila narodima Jugoslavije, poziv na oružanu borbli protiv okupatora i domačih izdajnika, naišao je u Lici na plodno tlo zahvaljujući dobrim delom i političkom radu i delovanju Jakova Blaževića u godinama koje su prethodile tim sudbonosnim događajima. Kraiem 1941 i tokom cele 1942 godine nicali su novi odredi. Narod se listom dizao na ustanak. Partizani su italijanskini okupatorima i ustašama i četnicima nanosili sve jače udarce. U nemoćnom besu italijanski ratni sud „Tribunate militare di guerra“ osudio je 27 marta 1943 godine Jakova Blaževića - u otsustvu - na smrt. Kao član Izvršnog odbora ZAVNOH-a Jakov Blažević je rukovodio njegovini sudsko-upravnini odeljenjem. Posle oslobođenja zemlje vršio je niz odgovornih državnih i partiskih dužnosti. Od 1945 do 1948 godine bio je javni tužilac Narodne Republike Hrvatske, zatim ministar trgovine i snabdevanja u Vladi FNRJ, potom potpretsednik Vlade i pretsednik Saveta za privredu u Vladi NR Hrvatske; danas je pretsednik lzvršnog veća Hrvatske. Član je Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije i član Izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske. Istovremeno je član Saveznog ,odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije i pretsedništva Glavnog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske.