POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BJELOGRLIĆ T. KOSTA Rođen 1900 Lipniku, Gacko, Trebinje, Bosna i Hercegovina. Zemljoradnik. Član KPJ od 1942. U NOB stupio 1941. Umro 1946 u Mostaru. Za narodnog heroja proglašen 24-VII-1953. U prvim danima ustanka na terenu Gatačkog sreza ustaše su činile nečuvene zločine; sela su gorela jedna za drugim, a narod bio ostavljen samom sebi. Kosta je tada bio primer kako treba braniti narod i boriti se protiv okupatora i njegovih slugu. Sa grupom seljaka sačekao je ustaše koje su dosle da zapale selo i uspeo da ih odbije nanevši im teške gubitke. To mu je donelo veliki ugled među seljacima njegovoga kraja. Od toga dana, u sastavu raznih partizanskih jedinica neprekidno učestvuje u borbama. U partizanskom odredu postaje jedan od najboljih boraca. Njemu pripadaju posebne zasluge za oslobođenje Avtovca. Oktobra 1941 godine izabran je za komandanta Gatačkog bataljona, sa kojim je izvojevao niz pobeda. U okviru priprema velike neprijateljske ofanzive, maja 1942, Italijani i četnici napali su sela Lipnik i Samobor u nameri da se probiju preko Golije prema Nikšiću. Nepriiatelj je imao oko 2 500 ljudi. Njemu su se suprotstavili samo jedna četa Prvog udarnog bataljona i Prvi gatački bataljon, kojim je komandovao Kosta. U borbi koja je trajala čitav dan, Kosta je uspeo da potisne Italijane i da ih natera u bekstvo. U toj borbi neprijateli je imao 150 mrtvih i nekoliko stotina ranjenih. Tom prilikom zarobljena su tri teška mitraljeza, mnogo automata, radiostanica i drugi material. Sa omladinskom četom, Kosta je mnogostruko jačem neprijatelju naneo velike gubitke i u borbi na Dražljevu. Kada je u Vrbnici formiran Hercegovački odred, Kosta je postavljen za komandanta njegovog Prvog bataljona, a kada je formirana Deseta hercegovačka brigada, postavljen je u njoj za komandanta Prvog bataljona, sa kojim je učestvovao u borbama na Kupresu, Posušju, Rakitnom, kod Gornjeg Vakufa, na Vranici i na mnogim drugim mestima. Zbog bolesti bio je zatim povučen iz operativne jedinice i na neko vreme pridodat štabu Desete hercegovačke brigade. Po dolasku jedinice iz Bosne u Hercegovinu, Kosta je postavljen za komandanta mesta u Avtovcu i izabran za člana Sreskog korniteta Partije Gatačkog sreza, a 1943 godine izabran je za prvog pretsednika sreskog narodnooslobodilačkog odbora. Na toj dužnosti ostao je sve do oslobođenja zemlje. Po završetku rata bio je neko vreme član Oblasnog narodnog odbora za Hercegovinu, ali je ubrzo, 1946 godine, usled narušenog zdravlja i teškog života u toku Narodnooslobodilačkog rata, umro u Mostaru.