POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BJELETIĆ Stojana KRSTO - KRCUN Rođen 1917 u Vukosavcima, Lopare, Tuzia, Bosna iHercegovina. Zanatlija. Član KPJ od 1939. U NOB stupio 1941. Poginuo januara 1942 u Piperima. Za narodnog heroja proglašen 24-VII-1953. Pre rata Krcun je često dobijao zadatak da prenosi ilegalan partiski materijal iz Oblasnog komiteta Partije Tuzle za Lopare, Brčko i Bijeljinu. Uspešno je obavljao taj zadatak. Kasnije je neumorno radio na pripremanju narodnog ustanka na Majevici. Prvih dana septembra 1941 Krsto je dobio zadatak da uspostavi vezu izmedu štaba Majevičkog odreda i Oblasnog štaba na Birču. Put mu je bio nepoznat. Prolazio je kroz neprijateljska uporišta. U Spreči ga je iznenadila grupa ustaša koja ga je uhvatila, pretresla i tukla kundacima. lako je bio sav u krvi i ranama, ništa nije priznao. Ustaše su ga terale vezanog pred sobom. Kad je počeo da pada mrak, Krsto je iskoristio njihovu nepažnju i neopaženo izvukao pištolj koji mu je bio skriven ispod košulje. Opalio je nekoliko metaka ispod ruke. Jedan ustaša je pao pogođen, a drugi, iznenađen i zbunjen, počeo je da zove upomoć. Krsto je pobegao u mrak i nastavio nepoznatim putem. Padao je usput u nesvest od umora, gladi i bolova. Sledećeg dana ipak je stigao u Šekovice, ali odmah je morao u bolnicu. Po povratku na Majevicu postavljen je za komandira Prve čete Majevičkog odreda. Januara 1942 godine njegovu četu su u Piperima napale jake neprijateljske snage. Svega sedamnaest boraca odolevalo je nadmočnom neprijatelju, koji je imao oko 500 Ijudi. Borba je trajala dva dana. Neprijatelj se morao povući pretrpevši velike gubitke. U toj neravnoj borbi herojski je pao komandir Krsto Bjeletić - Krcun.