POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BIZJAK Janeza IVAN Rođen 31-XII-1911 u Otlici, Ajdovščina, Gorica, Slovenija. Mehaničar-bravar. Član KPJ od 1936. U NOB stupio 1941. Poginuo 29-X-1941 u Šujici. Za narodnog heroja Proglašen 27-XI-1953. Otac mu je bio putar, a Ivan je izučio bravarski zanat. Živeo je najpre u Goričkom srezu, ali se njegova porodica kasnije, zbog terora kome je bila izložena, preselila u Črnuče kraj Ljubljane. U radničkom pokretu počeo je da radi 1934 godine. Stvorio je sindikalne organizacije u kulturnim društvima „Svoboda“ i „Vzajemnost“. Postao je član Partije u „Automontaži“ koja je u to vreme bila tvrdava komunističkog pokreta u Gorenjskoj i vršila veliki uticaj na razvoj naprednog radničkog pokreta. Ivanovom zaslugom u „Automontaži“ su našli posao mnogi drugovi koje je gonila policija i koji se u drugim preduzečima nisu mogli zaposliti. Godine 1938, zbog svoje zapažene političke delatnostil Ivan je uhapšen i interniran u Ivanjicu. Posle okupacije prešao je u ilegalnost, jer ga je kao poznatog komunistu gonio Gestapo. Učestvovao je u organizovanju ustanka (skupljao je oružje i drugi ratni material). Jula 1941 godine, kada je formirana Prva rašička četa, postao je njen borac. Posle dva meseca žestokih borbi sa Nemcima, već poznat po hrabrosti i neustrašivosti, postao je komandir Moravske čete. Svoje borbeno krštenje ova četa je doživela u sukobu sa Nemcima u Savinjskom Hridu iznad Moravišča. Sa četom od dvadeset Ijudi primio je borbu protiv 700 Nemaca. Posle duge borbe, posto je Bizjak pogodio nemačkog komandanta, neprijatelj se povukao pretrpevši znatne gubitke. Posle toga Bizjak je sa četom vršio sabotaže, organizovao zasede i slične specijalne akcije po čemu se njegova četa pročula i proslavila. Početkom oktobra 1941 godine Bizjak je sa četom prešao na desnu obalu Save i nastavio napade. Idući po dubokom snegu četa se zaustavila 29. oktobra 1941. godine na jednom mestu kod Šujice, kod Dobrave, blizu Ljubljane. Italian su saznali za boravište čete i iznenada je napali. Bizjak se borio sve dok nije bio pdgođen u čelo. Kada su borci videli da je pao njihov komandir, jurnuli su i naterali Italijane u bekstvo. U NOB-u učestvovala je cela njegova porodica, tri brata su mu nosioci "Partizanske spomenice 1941".