POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BIŠKUP Marija PETAR - VENO Rođen 4-IV-1918 u selu Podgorici, Rovišće, Bielovar, Hrvatska. Radnik-moler. Član KPJ od 1937. U NOB stupio 1941. Poginuo aprila 1945 blizu Podravske Slatine. Za narodnog heroja proglašen 14-XII-1949. Još kao šegrt došao je u dodir sa naprednim radnicima. Postao je kasnije član Ujedinjenih radničkih sindikata i učestvovao u radničkim demonstracijama i štrajkovima. Jedno vreme bio je i funkcioner u Savezu građevinskih radnika. U slobodnom vremenu je učio, tako da se teoretski veoma uzdigao. Bio je osećajan, pažljiv, društven i kulturan čovek. Okupacija ga je zatekla na otsluženju vojnog roka. Posle kapitulacije Jugoslavije, kao mladi Hrvat, zadržan je u domobranstvu, odakle je posle nekoliko dana pobegao. U okupiranom Zagrebu povezao se odmah sa aktivistima i sa Partijom i aktivno učestvovao u diverzantskim akcijama po gradu. Jula 1941 godine otišao je sa prvom grupom radnika i studenata u partizane, na Kalnik u Moslavini, zatim na Bilogoru. Otada pa do aprila 1945 godine neprekidno se nalazio u borbama. Počeo je kao vojnik da bi zatim preko političkog komesara čete i bataljona Šesnaeste slavonske brigade došao na položaj komadanta Osamnaeste slavonske brigade poslije čega postaje komandant Tridesetdruge divizije Desetog korpusa. Dolaskom na Kalnik 1941-1942 radi uspostavljanja veze sa Kalničkom grupom odreda otkrivaju ga ustaše koje opkoljavaju kuću u kojoj se nalazio i upadaju unutra. Nastala je žestoka bitka. Veno zadobija udarac sjekirom po glavi. Međutim i pored iznenađenja reaguje brzo i upotrebom oružija, iako ranjen, razbija ustaše oko sebe. Početkom 1945 godine u selu Turnašici, u Podravini, Nemci i ustaše napadaju njegovu jedinicu. Veno je na čelu svoje brigade, sa puškomitraljezom u rukama, krenuo u juriš i borbu prsa u prsa. Zahvaljujući njegovoj hrabrosti i snalažljivosti Nemci bivaju razbijeni i brigada ostaje na veoma važnom položaju. U toj borbi Veno je opet bio ranjen. Poginuo je arila 1945 godine poslije proboja Sremskog fronta u jednom selu kraj Podravske Slatine gdje je zadobio teške povrede na stomaku od kojih je podlegao sledećeg dana. Imao je čin potpukovnika Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije.