POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BILOBRK Andrije ANTE Rođen 1919 Brstanovu, Solin, Split, Hrvatska. Član KPJ od 1941. U NOB stupio 1941. Ubio se da ne bi živ pao u ruke neprijatelju 1943 na Vlasenici. Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953. Odmah posle kapitulacije Jugoslavije uhapsili su ga Italijani, osam dana su ga tukli i mučili, ali nisu uspeli da od njega iznude bilo kakvo priznanje. Po izlasku iz zatvora otišao je u rodni kraj. Odmah je počeo da radi na formiranju Mosečkog odreda. Bio je pokretač ustanka u svom kraju. Za kratko vreme okupio je dosta pristalica Narodnooslobodilačkog pokreta i formirao odred sa kojim je poveo borbu protiv ustaša. Kroz nekoliko borbi dobro je naoružao svoje borce i okupio veći broj novih tako da je njegov odred prerastao u veću vojnu jedinicu; on je postao komesar odreda. Čitav kraj opštine Muć - Lećevica s jedne i s druge strane planine Moseč, bio je potpuno oslobođen i ostao slobodan do kraja rata. U ovom kraju bilo je sedište Oblasnog komiteta Komunističke partije Hrvatske za Srednju Dalmaciju, a neko vreme i Pokrajinskog komiteta. To je ustvari bila baza preko koje su se sa ostrva i Primorja prebacivale hiljade novih partizanskih boraca za Bosnu i druge krajeve.   Ante se istakao u mnogim borbama. Januara 1943 godine sa jednim bataljonom Treće dalmatinske brigade izvršio je napad na kolonu neprijateljskih kamiona izmedu Splita i Omiša. Tom prilikom poginulo je 100 italijanskih vojnika. Veliki podvig je napravio i početkom 1943 godine. Tada je brigada vodila borbu punih deset dana protiv šest do sedam puta nadmočnijeg neprijatelja. Ante je sa bataljonom za noč vršio i po deset protivjuriša. A kad je komandant poginuo, on je preuzeo njegovu dužnost. izvršio juriš, razbio Nemce i ustaše i povratio položaj. Istakao se i marta 1943 godine u petnaestodnevnim borbama protiv četnika, a naročito u nošenju i spašavanju ranjenika u Četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi.Posle Pete ofanzive prebačen je u Prvu proletersku brigadu, u kojoj je bio komesar čete u Šestom bataljonu. Herojski je poginuo prilikom napada Prve proleterske brigade na Vlasenicu. U prvom jurišu bio je teško ranjen, ali nije hteo da napusti borbu. Bacio je bombe na neprijatelja iz neposredne blizine, a poslednjim metkom ubio je sebe u trenutku kad su neprijateljski vojnici pokušali da ga ranjenog uhvate. Njegovi borci našli su ga kasnije okruženog mnogim leševima ustaša koje je pobio u toj borbi.