POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BILIĆ Jovana BOŽO - MARJAN Rođen 1913 u Civljanima, Vrlika, Split, Hrvatskta. Radnik. Člin KPJ od pre rata. U NOB stupio 1941. Poginuo novembra 1942 u borbi za Jajce. Za narodnog heroja proglašen 20-XII-1951. Još kao mladić bio je pripadnik klasnog sindikalnog pokreta. Na poziv KPJ odlazi u Španiju 1936 godine i uključuje se u redove Internacionalnih brigada - u Bataljon „Dimitrov“. Na bojištima Španije nalazi se do poslednjih borbi, do poraza Španske republikanske vojske. Po dolasku u zemlju, 1941 godine, stavlja se odmah na raspolaganje Pokrajinskom komitetu Partije za Dalmaciju. Partija ga šalje u Ustinsku Dolinu da organizuje dizanje narodnog ustanka. Na sektoru na kome je delovao kao član Sreskog komiteta Partije organizuje grupu koja se kasnije razvija u četu, zatim u bataljon i na kraju u jak Srednjedalmatinski partizanski odred. Bio je komandant toga odreda i sa njim učestvovao u mnogim borbama. Sa formiranom oružanom grupom vrši prve borbene akcije. Dočekuje neprijateljske kolone i uništava ih skačući prvi na kamione i tenkove. Više puta je bio opkoljen jakim četničkim, italijanskim i ustaškim snagama, ali se uvek veštim manevrom bez velikih gubitaka izvlači i opet zadajo teške udarce neprijatelju. Značajna akcija u kojoj je on učestvovao je likvidiranje četničkog komandanta Kninske Krajine Paje Popovića. Marjan ga je lično likvidirao. Jednom je kod Sinja sa četom dočekao jake italijanske snage i u borbi ih potpuno razbio likvidiravši osamdeset Italijana i zarobivši dvadeset četiri kamiona sa bogatim plenom. Poginuo je u borbi za oslobođenje Jajca, novembra 1942 godine, kao komandant Prve dalmatinske udarne brigade Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije.