POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BESEDNJAK Jožeta ANGEL - DON Rođen 15-X-1914 u Braniku, Gorica, Slovenija. Radnik. Član KPJ od 1936. U NOB stupio 1941. Poginuo 1-XI-1941 kod Brežica. Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953. Još od rane mladosti uključio se u borbu naprednog radničkog pokreta. Godine 1928 prebegao je u Jugoslaviju i zaposlio se u željezničkoj radionici u Mariboru. Među radnicima je stekao veliki ugled, tako da je postao sekretar partiske organizacije i član partiskog komiteta Maribora (Desni Breg). Aktivno je učestvovao u mnogim štrajkovima radnika. Odmah posle kapitulacije Jugoslavije, aprila 1941 godine, bio je medu prvim štajerskim partizanima, koji su se našli na Pohorju. Stupio je u Pohorsku četu i učestvovao u mnogim borbama protiv Nemaca, u sabotažama i drugim akcijama. Bio je jedan od najboljih i najhrabrijih boraca prvih Štajerskih jedinica. Kao mitraljezac Štajerskog bataljona istakao se naročito u napadu na Šoštanj, osmog oktobra 1941 godine. Najslavnija akcija u Štajerskoj 1941 godine bila je takozvani Breziski pohod. Tada su jedinice pod komandom narodnog heroja Franca Rozmana - Staneta i jedinice Dolenjske pod rukovodstvom narodnog heroja Mihe Marinka prodirale po dubokom snegu kroz Savsku Dolinu. U najtežoi situaciji na Lesičju, kod Brežica, Besednjak je ranjen. Opkoljen od Nemaca, golim rukama se gušao i borio sa neprijateljem. U toj divovskoj borbi Angel Besednjak - Don bio je savladan.