POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BERNARD Jožeta JAKOB Rođen 21-VII-1909 u Koritniku, Bled, Kranj, Slovenija. Član KPJ od 1940. U NOB stupio 1941. Poginuo 16-II-1942 u Stupniku, Selška Dolina. Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953. Vodi poreklo iz siromašne slovenačke zemljoradničke porodice. Odmah poste kapitulacije počeo je da radi na pripremama za ustanak na području Bleda, Ribnog, Koritnika i okoline. Kad su Nemci počeli da progone napredne Ijude, Jakob se povezao sa prvom grupom partizana na Jelovici i sa drugovima iz političkog i vojnog rukovodstva u Gorenjskoj pripremio napad na Begunje gde je bilo zatočeno 300 talaca. Učestvovao je u svim drugim borbama koje su 1941 godine vodili gorenjski partizani. U jesen 1941 godine organizovao je i veliku akciju za prehranu partizana. U svim tim akcijama pokazao je mnogo inicijative, snalažljivosti i neobične požrtvovanosti. Kao rezervni oficir bivše jugoslovenske vojske bio je stručni savetnik u Štabu "Cankarjevog bataljona". Nijedna akcija bataljona nije izvršena bez prethodnog savetovanja sa njim. Istakao se u napadu na Nemce kod Češnjice, u Selškoj Dolini, u napadima na nemacke partole u Rovtihu, na Crnom Vrhu u Poljanskoj Dolini, u napadu na Poljane i Dražgože - največoj borbi koju su vodili gorenjski partizani. Posle te bitke postavljen je za komandira Poljanske čete, sa kojom je operisao po celoj Poljanskoj Dolini. Poginuo je polovinom meseca februara 1942 godine, u jednom sukobu sa Nemcima koji su ga zajedno sa nekoliko drugova iznenada opkolili kada je išao na ugovoreni sastanak u Selskoj Dolini.