POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BENUSI Matea MATEO - CIO Rođen 1906. u Rovinju, Hrvatska. Radnik. Član KPJ od 1944. U NOB stupio 1941. Umro 1951 u Beogradu. Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953.  Još kao dečak počeo je da radi u naprednom pokretu. Godine 1920 učestvovao je u demonstracijama koje je organizovala Socijalistička stranka protiv pojave fašizma u Italiji pod kojom je tada bila Istra. Otpušten je 1924 godine sa posla u Tržiću, a kasnije i u Rovinju. Otada ga je policija vodita na "crnoj listi". Kad su posle pobede Italije u Etiopiji antifašisti klonuli, Benuši se jos energičnije bori i na dimnjaku fabrike ističe crvenu zastavu. To je pokušao da učini i uoči Prvog maja 1937 godine, ali mu nije uspelo, jer se na zvoniku crkve, na koji je hteo da istakne zastavu, susreo sa dva karabinjera. Pa ipak, od svoje namere nije odustao. Uspeo je da istakne zastavu na gromobranu crkve iako je pred crkvom bila grupa fašista. To je kod građana Rovinja izazvalo veliko oduševljenje. Svake godine na praznik Prvog maja Benusi je isticao crvene zastave, pisao po gradu parole, rasturao letke. Zbog toga je često bio zatvaran i mučen. U proleće 1943 godine odveden je u logor u ltaliji. Posle kapitulacije Italije, kada su ga Nemci sprovodili za Nemacku, iskočio je iz vagona, vratio se u Istru i otišao u partizane. Bio je veoma sposoban i snalažljiv u izvođenju diverzantskih akcija. Benusi je sam digao u vazduh 22 voza, 5 velikih železnickih mostova, više kamiona, fašističku zgradu u Rovinju, uništio veliki broj stubova za vodove visokog napona i toliko postao poznat da je u svom kraju nazivan "Istarski Ilija Gromovnik". Posebno se istakao u borbi na cesti u Limskom Kanalu 1944 godine. Tada je spasao grupu drugova i mitraljez. Iscrpljen u ratu usled bolesti umro je na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 1951. godine.