POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BENIĆ Marka MIJO Rođen 15-VII-1916 u Mrežničkim Novacima. Karlovac,Hrvatska. Kolar. Član KPJ od januara 1942. U NOB stupio 1941. Poginuo maja 1942 kod Plaškog. Za narodnog heroja proglašen 24-VII-1953. Kao napredni radnik povezao se sa partiskom organizacijom u svome selu. Pred zimu 1941 godine otišao je u partizane. Kao borac Prve Čete Prvog bataljona Drugog kordunaškog odreda, već u prvoj borbi kod Donjih Dubrava istakao se u jurišu na žandarmerisku kasarnu u kojoj je najviše njegovom zaslugom - zarobljeno 14 neprijateljskih vojnika. Takođe u opsadi garnizona u Veljunu je sa svojim vodom sprečio probijanje jedinice koja je išla u pomoć opsednutom garnizonu. Formiranjem Prva proleterska čete Hrvatske i Mijo se našao u njoj na dužnosti komandira. Odmah po formiranju čete izvršen je napad na ustašku posadu u selu Siči. Maja 1942 godine u borbi sa Italijanima kod Plaškog sa desetak boraca svoje čete bio je u pratnji Glavnog štaba narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Hrvatske. Na mostu kod Latasovog Brda kojeg je četa trebala preći došlo je do sukoba. Pucajuči mitraljezom iz stoječeg stava Mijo je bio smrtno pogođen. Njegovo hrabro držanje i rukovođenje u toj borbi dosta je doprnjelo da se omogući prolaz i zarobi četrdeset ltalijana, sedam mitraljeza, dvadeset osam pušaka kao i drugi vojni material.