POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BENDERAĆ Jakše MANOJLO - MAJO Rođen 1912 u Klobuku, Trebinje, Bosna i Hercegovina. Privatni namještenik. Član KPJ od jula 1941. U NOB stupio 1941. Poginuo aprila 1942 kod Trebinja. Za narodnog heroja proglašen 20-XII-1951. Završio je osnovnu školu, tri razreda gimnazije i pešadisku podoficirsku školu u Bileći. Kao narednik služio je u Splitu. Često je bio kažnjavan zbog otvorenih istupa protiv oficira. Kada je u Španiji izbio građanski rat i Manojlo je bio jedan od naših dobrovoljaca spremnih da se bore zajedno sa španskim narodom protiv fašizma. Međutim, pri pokušaju odlaska u Španiju, uhvatila ga je jugoslovenska policija i uhapsila. Na osnovu poznatog Zakona o zaštiti države osuđen je na tri godine robije. Posle izdržane kazne zaposlio se i neko vreme radio u jednoj štampariji u Beogradu. Odmah posle okupacije došao je u svoje rodno selo. Tu se povezao sa Ijudima koji su radili na pripremi ustanka. Zbog svog zalaganja i isticanja Manojlo je vec ti julu 1941 postao član Komunističke partije. Kada je buknuo ustanak, dobio je dužnost komandira Lastvanske čete. Istakao se u mnogim borbama protiv Italijana, ustaša i četnika. Novembra 1941 godine u borbi sa Italijanima na Klobuku zadržao je sa svojim vodom čitavu jednu motorizovanu kolonu jačine puka, koja je imala 12 tenkova. Borbu je vodio sve dok mu nije stiglo pojacanje, a onda je neprijateljska kolona razbijena i oslobođena Lastva u kojoj se smestio Operativni štab Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda za Hercegovinu. U jednom sukobu sa četnicima bio je teže ranjen. Posle ozdravljenja, u martu 1942 godine, postavljen je za komandanta Bataljona „Luka Vukalovic“. Prilikom napada na Golo Brdo, blizu Trebinja, gde je bilo jako neprijateljsko uporište, Majo se pokazao kao odlučan i neustrašiv borac. Poginuo je u ovoj žestokoj borbi, u jednom jurišu, pred samim vratima utvrđenog italijanskog bunkera. Od šestoro brače, koliko je pošlo u borbu, troje mu je poginulo u Narodnooslobodilačkom ratu.