POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BENČIĆ Franje DRAGOMIR (podaci iz 1957. g.) Rođen 30-X-1911 u Puli, Istra, Hrvatska. Apsolvent tehnike.  Član KPJ od juna 1942.  U NOB stupio 1941. Danas: generalmajor JNA. Za narodnog heroja proglašen 27-XI-1953.  Potiče iz činovničke porodice. Posle završetka osnovne škole nastavio je školovanje u gimnaziji u Ljubijani, a potom na tehničkom fakultetu, takode u Ljubljani. Roditelji nisu mogli da mu obezbede dovoljno sredstava za studije; nekoliko puta morao je zbog toga da prekida školovanje. U nastojanju da sam sebi obezbedi potrebna sredstva za školovanje morao je da se zaposli.  Radeči kao tchničar došao je uoći rata 1941 godine, u dodir sa naprednim radnicima. Tako se približio naprednom radničkom pokretu i počeo da čita marksističku i drugu naprednu literaturu. Aprila 1941 godine javio se dobrovoljno u vojsku da bi učestvovao u odbrani zemlje. Bio je zatim zarobijen, ali je iz Ljubljane uspeo da pobegne. Od juna meseca 1941 godine počeo je da pomaže Narodnooslobodilački pokret i prve partizanske oružane jedinice: prikupljao je materijalnu pomoč, raznosio naprednu literaturu i propagandni materijal. Aprila 1942 godine stupio je u Prvu četu Notranjskog partizanskog odreda. Tri meseca kasnije postao je politički komesar čete. Ubrzo je bio teško ranjen, ati je i dalje nastavio da rukovodi četom. Oktobra meseca iste godine postavIjen je za političkog komesara bataljona u Drugoj brigadi četrnaeste divizije. Na toj dužnosti nalazio se do septembra 1943 godine. Tada je postao politički komesar Prve istarske brigade Četrnaeste divizije, a četiri meseca kasnije, pošto je veoma uspešno obavljao dotadašnje dužnosti, postavljen je za političkog komesara Trinaeste udarne brigade Četrnaeste divizije. Učestvovao je u svim borbama koje su vodile jedinice kojima je komandovao. Bio je primeran starešina; uspešno je vodio jedinice u izvršavanju određenih zadataka. Zbog izvanrednih sposobnosti i umešnosti u rukovodenju jedinicama, marta 1944 godine dobio je veliko priznanje - postavljen je za političkog komesara Četrnaeste udarne divizije. Jula 1944 godine bio je teže ranjen u borbi na Pohorju. Po ozdravljenju, avgusta iste godine, postao je politički komesar Četvrte operativne zone za Štajersku i Korušku, a marta 1945 politički komesar Devetog korpusa NOVJ. Na toj dužnosti nalazio se u vreme definitivnog oslobođenja Jugoslavije. Posle završetka rata bio je komandant Jugoslovenskog odreda za Istru i Slovenačko Primorje, a posle toga obavljao je razne rukovodeće dužnosti u JNA.