POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BELJANSKI Marka JOVAN - LALA (podaci iz 1957. g .) Rođen 25-XI-1901 u Zmajevu, Novi Sad, Srbija. Krojač. Član KPJ od 1926. U NOB stupio 1941. Danas: Sindikalni funkcioner - poslanik Savezne narodne skupštine. Za narodnog heroja proglašen 7-VII-1953.  Odrastao je u Sremu, u Krušedol-Prnjavoru gde je završio osnovnu školu. Krojački zanat je izučio u Zmajevu. Radničkom pokretu prišao je 1921 godine, kad je postao član Nezavisnih sindikata. U Komunističku partiju Jugoslavije primijen je 1926 godine u zagrebačkoj partiskoj organizaciji. Nesto kasnije te godine postao je član Rejonskog komiteta partije četvrtog rejona u Zagrebu. Iz Zagreba Beljanski odlazi u Beograd, a zatim u Crvenku, odakle je 19 januara 1929 godine proteran zbog revolucionarnog rada. Iz Crvenke je otišao u Novi Sad i nastavio revolucionarni rad. U Novom Sadu je uhapšen 1930 godine i osuđen na 10 godina robije koju je izdržao u Sremskoj Mitrovici i Lepoglavi. Sa robije je pušten 1940 godine, vratio se u Novi Sad, odakle je ubrzo proteran u Krušedol- Prnjavor. Rat ga je zatekao u selu. Odmah je počeo da radi na jačanju partiske organizacije u Iriskom srezu i na pripremanju ustanka u tom kraju. Posle bekstva robijaša-komunista iz mitrovićkog zatvora organizovao je jednu grupu komunista i s njom otišao u Frušku Goru. U jesen 1941, po odluci Partije, vratio se u Iriski srez i nastavio pripreme za ustanak. Obilazi fruškogorska sela, održava sastanke, organizuje prikupljanje oružja, a početkom 1942 godine odlazi sa jos nekoliko drugova u Podunavski partizanski odred, u kome postaje politički komesar. Učestvovao je u prvim borbenim akcijama odreda i u njima pokazao veliku hrabrost, požrtvovanje i odlučnost. Posebno se istakao u borbi kod manastira Grgetega. Neprijatelj je tada jakim snagama izvršio napad sa namerom da uništi još nedovoljno učvršćenu partizansku jedinicu. Zahvaljujući ličnoj hrabrosti i odlučnosti Lale Beljanskog neprijatelj je bio odbijen ostavivši na bojištu veći broj mrtvih. U toku Narodnoostobodilačkog rata Beljanski je bio politički komesar Podunavskog, Sremskog i Bosutskog partizanskog odreda i član Glavnog štaba Vojvodine.