POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BELINIĆ Bartola MARKO (podaci iz 1957. g .) Rođen 3-VIII-1911 u Jakovlju, Donja Stubica, Hrvatska. Radnik. Član KPJ od 1934. U NOB stupio 1941. Danas: Clan Izvršnog veća Sabora Hrvatske. Za narodnog heroja proglašen 24-VII-1953.  Marko Belinić je jedan od istaknutijih boraca klasnog sindikalnog pokreta u našoj zemlji. Još kao šesnaestogodišnji dečak prišao je naprednom revolucionarnom radničkom pokretu i otada je neprekidno u prvim borbenim redovima radničke klase Hrvatske. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1934 godine u zagrebačkoj partiskoj organizaciji, a godinu dana kasnije bio je već sekretar Petog rejonskog komiteta KPJ za Zagreb. Na dužnosti sekretara rejonskog komiteta ostao je do 1937 godine. Tada postaje profesionalni sindikalni rukovodilac - sekretar Saveza tekstilaca i član Oblasnog komiteta KP Hrvatske u Varaždinu. U revolucionarnom radničkom pokretu Zagreba Marko Belinić se istiće već 1933 godine. Otada pa do početka Narodnooslobodilačke borbe njegovo ime je vezano za mnoge revolucionarne akcije koje je organizovala Komunistička partija u Zagrebu. On je jedan od organizatora štrajkova, demonstracija, neumoran u radu na podizanju svesti radnika i na njihovom okupljanju oko borbenog programa Komunističke partije. Zbog takvog rada Marko Belinić je izmedu 1933 i 1941 godine šest puta bio hapšen, zatvaran i izvođen pred sud, osuđivan i proganjan. Duže vremena proveo je u zloglasnoj kaznioni u Lepoglavi. U danima priprema za Narodnooslobodilačku borbu, kao i u toku borbe, Marko Belinić je vanredno aktivan. Kao iskusnom revolucionaru njemu se od prvog dana oružane borbe poveravaju odgovorni politički i vojni zadaci. U prvim danima ustanka on je bio član Oblasnog komiteta Komunističke partije Hrvatske za Zagrebačku oblast, a zatim politički komesar Druge operativne zone. Na tim dužnostima još više su došli do izražaja njegovo bogato revolucionarno iskustvo, organizatorske sposobnosti, visoki smisao za rad sa Ijudima, za podizanje njihove svesti i njihovo okupljanje oko Narodnooslobodilačkog pokreta. Politička aktivnost Marka Belinića u to vreme je svestrana. Od prvog dana stvaranja narodnooslobodilačkih odbora na oslobođenoj i okupiranoj teritoriji, on je jedan od najaktivnijih osnivaća narodne vlasti u Hrvatskoj. U toku Narodnooslobodilačke borbe postao je i član Politbiroa CK KP Hrvatske, a kao istaknuti radnik na formiranju nove vlasti i nove drzave bio je biran i u prve i najviše pretstavničke organe: Antifašističko veće Narodnog oslobođenja Jugoslavije i Zemaljsko antifašističko veće narodnog oslobodenja Hrvatske. Posle oslobođenja zemlje Marko Belinić je vršio razne visoke partiske i državne dužnosti. Bio je pretsednik Zemaljskog veća Saveza sindikata Hrvatske, pretsednik Oblasnog narodnog odbora i sekretar Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Zagrebačku oblast, narodni poslanik Sabora Hrvatske i poslanik Savezne narodne skupštine. Marko Belinić je takode član Izvršnog veća Hrvatske, član Izvršnog komiteta CK Saveza komunista Hrvatske i član Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije.