POČETNA SFRJ REPORTAŽE ISTORIJA KULTURA HOBI DRUŽENJE Josip Broz Tito Heroji 6 april 1941 Omladina Štafeta JNA
I
I
I
I
BATRNEK Stjepana IGNJO - MALI Rođen 30-I-1923 u Čepinu, Osijek, Hrvatska. Zemljoradnik. Član KPJ od 1943. U NOB stupio 1941. Ubio se do ne bi živ pao u ruke neprijatelju 26-11-1945. u Osijeku. Za narodnog heraja proglašen 24-VII-1953. Iako nije bio u odredima, još od 1941 godine učestvuje u Narodnooslobodilačkoj borbi. Do 1943, kada je postao sekretar Sreskog komiteta SKOJ-a i član Sreskog komiteta Partije, učestvovao je u raznim diverzijama i sabotažama u Osiječkom srezu. Postavši rukovodilac omladine u srezu pojačao je i svoje učešće u raznim akcijama. Kao skojevac od prvih dana ustanka organizovao je i rukovodio akcijama rezanja telefonskih stubova na pruzi Osijek - Đakovo, akcijama paljenja žita i vršalica koje je neprijatelj koristio. Sa grupom skojevaca, u selu čepinu, razoružao je žandarmerisku stanicu bez gubitaka u svojoj grupi. Izveo je i akcije na kudeljaru u Vladislavcima. Preobučen u gestapovsko odelo, sa još jednim članom komiteta, ušao je u preduzeće i razoružao  dvadeset pet domobrana među kojima i jednog oficira i podoficira. Zatim je sa udarnom grupom zapalio sirovine i čitavo preduzeće. Godine 1944 dočekao je sa svojom grupom kamion sa Nemcima, zarobio ih a kamion zapillio. U selu Vladislavcima razoružao je pet domobrana, a zatim u tri časa posle podne ušao u sam grad Osijek i zarobio pet policajaca. Ove smele akcije dale su povoda narodu da stvori mnoge legende o neuništivosti partizana. Posebno se istakao u akciji na selo Čepin: sa 30 drugova napao je i proterao nekoliko puta brojniji neprijateljski garnizon. Posto je proterao ustaše, sproveo je mobilizaciju u selu - oko 150 omladinaca poslao je na oslobođenu teritoriju. Sa svojom grupom izvršio je i napad na radnu bojnu i zarobio 30 domobrana. Ispoljavao je veliku hrabrost, smelost i odvažnost. To je naročito došlo do izražaja u vreme poslednje neprijateljske ofanzive na Slavoniju. Komitet se povukao na oslobođenu teritoriju, a Mali je sa jos nekoliko drugova ostao na terenu Osiječkog sreza i nastavio da vrši razne diverzantske akcije. Neprijatelj je preduzeo sve da ga uhvati. Najzad, to mu je pošlo za rukom. Dvadeset šestog februara 1945 godine bio je opkoljen. Nemajući mogučnosti da pobegne, vodio je borbu do poslednjeg metka. Pošto je bio vrlo teško ranjen, dvadesettrogodišnji slavonski diverzant se sam bombom ubio, da ne bi živ pao neprijatelju u ruke.